Herakles | Stordåd 1 | Stordåd 2  | Stordåd 3 | Stordåd 4 | Stordåd 5 | Stordåd 6 |
Stordåd 7 | Stordåd 8 Stordåd 9 | Stordåd 10 | Stordåd 11 | Stordåd 12 | Övriga äventyr
Till Start  
Till Makterna
Perseus och Andromeda
Herakles
Jason
Pygmalion
Kung Midas
Daedalus och Ikaros
Theseus
Galatea
Narkissos
Eros och Psyke Böcker, film och musik   Länkar Idomeneo
Trojanska kriget
Odysseus
Bellerofon
Orpheus
Kastor och Polydeukes
Kadmos
Kung Oidipus
Atalanta
Orion
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Herakles sjätte stordåd

Stymfaliska fåglar

Kring sjön Stymfalos i Arkadien hade ett släkte sällsynt otäcka fåglar slagit sig ned och terroriserade landsbygden. Fåglarna var människoätare och hade vassa fjädrar av brons, som de kunde skjuta iväg mot sina offer. Dessutom var deras spillning så giftig att växtligheten började dö. Herakles skickades nu iväg för att dräpa dessa monster. Skogen kring sjön var så tät och mörk att man knappt kunde se handen framför sig. Där inne i mörkret kände sig fåglarna trygga. Athena beslöt sig för att hjälpa Herakles i hans uppgift och fick smidesguden Hefaistos att göra ett par stora kastanjetter i brons. Dessa gav hon till Herakles, som genom att slå ihop dem gjorde ett så fruktansvärt oväsen att fåglarna skrämdes upp från sina gömställen. När de flög över skogen kunde Herakles se dem klart och tydligt mellan grenarna och han började skjuta ner dem med sin båge.

Snart hade alla utom ett fåtal fåglar fallit. Resten gav sig av, till Egypten sägs det, för att aldrig synas till i Grekland igen.