Herakles | Stordåd 1 | Stordåd 2  | Stordåd 3 | Stordåd 4 | Stordåd 5 | Stordåd 6 |
Stordåd 7 | Stordåd 8 Stordåd 9 | Stordåd 10 | Stordåd 11 | Stordåd 12 | Övriga äventyr
Till Start  
Till Makterna
Perseus och Andromeda
Herakles
Jason
Pygmalion
Kung Midas
Daedalus och Ikaros
Theseus
Galatea
Narkissos
Eros och Psyke Böcker, film och musik   Länkar Idomeneo
Trojanska kriget
Odysseus
Bellerofon
Orpheus
Kastor och Polydeukes
Kadmos
Kung Oidipus
Atalanta
Orion
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Herakles femte stordåd

Herakles hade nu blivit mycket berömd och beundrad för sina stordåd. Det var ju knappast vad Eurysteus hade tänkt sig och han funderade ut ett uppdrag som skulle vara både omöjligt och förnedrande för Herakles. En av Eurysteus vänner var kung Augeias, som var både känd och ökänd för sina djurstall. Augeias hade flera tusen av en sällsynt boskap som han fått i gåva av gudarna. Boskapen kunde aldrig bli sjuka eller må dåligt. Därför bekymrade sig Augeias aldrig med att göra rent i stallet. Det låg högar av dynga överallt och man kunde inte längre se golvet för all lort. Naturligtvis kunde ingen gå in i stallet för den rysliga stanken. Men djuren måste ju tas ut då och då och då var det inte lätt att hitta folk som ville hjälpa till.

Herkules

Vattumannen
Eurysteus nya uppdrag till Herakles blev att städa och göra rent i kung Augeias stall, men han hade bara en dag på sig. Herakles tog en titt in i stallet och insåg att uppgiften var omöjlig, även för honom, men så kom han att tänka på att floden Alfeios låg alldeles i närheten. Herakles knuffade ihop ett gäng stora stenblock så att en damm bildades framför floden och vattnet började snart svämma över. Nu fick Herakles också hjälp av gudarnas vattenpojke, Ganymedes. Han hade förmågan att få vatten springa fram där det behövdes och är nog mer känd som stjärnbilden Aquarius, Vattumannen. Ganymedes ändrade alltså vattnets lopp så att det istället började forsa fram rakt mot kungens stall. Med en våldsam kraft spolades all dynga bort och snart var stallet lika rent som om det aldrig använts.

Nu hade kung Augeias ett flod rakt igenom sitt stall och det var ju inte precis vad han hade tänkt sig. Men Herakles förklarade att det inte var hans huvudvärk och begav sig tillbaka till Eurysteus palats.