Till Start  
Till Makterna
Perseus och Andromeda
Herakles
Jason
Pygmalion
Kung Midas
Daedalus och Ikaros
Theseus
Galatea
Narkissos
Eros och Psyke Böcker, film och musik   Länkar Idomeneo
Trojanska kriget
Odysseus
Bellerofon
Orpheus
Kastor och Polydeukes
Kadmos
Kung Oidipus
Atalanta
Orion
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Pygmalion

Kung Pygmalion av Cypern var en av de män som också dyrkade kärleksgudinnan Afrodite. I Afrodites tempel fanns prästinnor som gärna älskade med besökare, men det var inte den sortens kärlek som Pygmalion längtade efter. Som kung kunde han ta vilken kvinna han ville som drottning eller älskarinna, men han väntade på att han skulle drabbas av den stora sanna kärleken. Men den kom aldrig.

Pygmalion var en mycket skicklig skulptör och kunde skapa former ur nästan vilka material som helst. En dag fick han för sig att som en gåva till Afrodite hugga en staty som föreställde henne. Kanske skulle gudinnan då finna medlidande med honom och låta honom möta kärleken. Pygmalion valde ett av de dyrbaraste materialen, elfenben, och började karva fram sin bild av hur Afrodite såg ut. Han tänkte sig henne som den vackraste kvinnan i världsalltet och lade ner evigheter av tid på varje kurva, varje liten grop och rynka i statyns yta. Efter ett helt år av hårt arbete stod statyn färdig. Men då hände något märkligt som ingen, minst av allt Pygmalion själv, hade kunnat föreställa sig. Han blev kär i statyn.

Eros  

Om Pygmalion kände sig olycklig innan var det inget mot hur hans liv nu artade sig. Han kunde inte släppa den vackra statyn med sin blick och tänkte inte längre på att äta eller sova. Till slut kunde hans elände inte ens undgå gudarna och Afrodite förbarmade sig över den sorgsne kungen. En natt när Pygmalion till slut somnat av utmattning framför statyn steg Afrodite in i hans ateljé. Hon andades stilla på statyn och gav den på så sätt liv. Sakta men säkert började det hårda elfenbenet mjukna och få färgen av rosig hy.

När Pygmalion vaknade nästa morgon låg hans staty sovande i hans armar, nu inte längre av marmor, utan en levande ung kvinna. Nu började ett helt nytt liv för Pygmalion. Han kallade sin kvinna Galatea, efter den vackraste nymfen i världen, och gjorde henne till sin hustru. Tillsammans fick de sonen Pafos och levde så lyckliga som gudarna kan tillåta att två människor gör.