Mimers brunn
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Det här är en av de källor som Yggdrasils tre rötter dricker från.

Det är vishetens källa och vaktades en gång av Odens morbror Mimer. Oden släppte ner sitt ena öga i vattnet för att bli allseende.

I kriget mellan asarna och deras släktingar vanerna blev Mimer halshuggen, men Oden förtrollade huvudet och lade det i källan. På så sätt kunde han fortfarande be sin vise morbror om råd, när det behövdes.

I trädets grenar  •  Asgård  •  Hel  •  Hvergelmer  •  Midgård
Mimers Brunn  •  Urdarbrunnen  •  Utgård


Världsbilden

Asagudar

Rit och kult

Kristendomen


Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB