Världsbilden
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Innan kristendomen kom till Skandinavien dyrkade vikingarna asagudarna. Dessa var människolika på många sätt. De kunde gräla, slåss och göra fel. De kunde till och med bli dödade.

Men de var alla mycket kraftfulla och varje gud var beskyddare av ett visst område. Vikingarna trodde att kosmos hölls samman av ett jättelikt träd, asken Yggdrasil (vilket betyder ”skräckhästen”).

I trädets grenar fanns olika världar: Gudarnas hem Asgård, människornas värld Midgård, dödsriket Hel och oknyttens rike Utgård. I Utgård fanns flera mindre länder som Svartalvheim, där svartalver och dvärgar bodde, och Jotunheim där jättarna höll till.

Klicka på trädets grenar eller på länkarna nedanför - res till de olika världarna för att se vad som finns där!

I trädets grenar  •  Asgård  •  Hel  •  Hvergelmer  •  Midgård
Mimers Brunn  •  Urdarbrunnen  •  Utgård


Världsbilden

Asagudar

Rit och kult

Kristendomen


Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB