Hel
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Detta är det dödsrike som tar emot alla mördare, edsbrytare, tjuvar och liknande. Här hamnar också de stackars människor som inte anses ha dött på ett sätt värdigt en viking. Det kunde alltså handla om de som dött av ålderdom eller sjukdom.

Hel var en dyster plats. Vid dess långa trappa ner i underjorden vaktar varghunden Garm. Han står visserligen kedjad, men då och då kastar han sig fram för att bita ett stycke ur någon som vandrar förbi. Därför är hans bröst alltid nersölat med färskt blod.

De brottslingar som dömts till evig pina måste vada över floden Slid, i vilken det inte flyter vatten utan skarpslipade knivar och svärd. Sålunda dör de här en andra död innan de kommer iland på Nastränderna. Sedan väntar dem årtusenden av plågor i en tortyrkammare byggd av flätade ormar.

På Nastränderna byggs också ett stort drakskepp av de dödas naglar. Detta heter Nagelfare, och kommer att styras av Loke i Ragnarök.

Härskarinnan i detta rysliga rike heter själv Hel, och är dotter till Loke.

Hon är en jättinna, vars halva ansikte är underskönt, medan den andra halvan är uppsvälld och rutten som på ett lik.

I trädets grenar  •  Asgård  •  Hel  •  Hvergelmer
Midgård  •  Mimers Brunn  •  Urdarbrunnen  •  Utgård


Världsbilden

Asagudar

Rit och kult

Kristendomen


Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB