Platser | Personer
Ufo Spöken Monster Platser/Personer Omöjligt? Böcker/Film Länkar

Atlantis

Bermudatriangeln

Nazca-fälten

Stonehenge

Påskön

STONEHENGE

Stonehenge

Stonehenge är ett av västvärldens mest kända byggnadsverk och ligger beläget i Storbritannien på Salisbury-slätten.
Namnet Stonehenge kommer från fornengelskans ord stanhengist som betyder "de hängande stenarna".
Stonehenge beräknas vara byggt under en 2000 års period med början för ca 5000 år sedan.
Stenformationen är byggt som två cirklar, den inre av blåsten och den yttre av sandsten, med en ringgrav med över 50 hål i marken runt om. Utanför dessa finns en jordvall, även den cirkelformad. 
 
Stonehenge sett från luften. De gråa fläckarna i mitten är stenarna som de står idag de vita prickarna är cirklar av gropar. 

Myter kring Stonehenge
Stonehenge skulle inte vara lika spännande utan alla sina myter och legender.
Dessa mystiska historier kom förmodligen till för att ge människorna en förklaring till varför monumentet ändå fanns. Och varför det såg ut som det gjorde.

En legend berättar om att stenformationen utgjorde en port till en annan värld. Det sägs vidare att vart 5000:e år ska komma någon som försöker ta sig igenom portarna och att det då ska sättas igång en serie av katastrofala händelser i den här världen.

Den mest populära myten är den att det var Merlin, trollkarlen som fanns vid kung Arthurs sida, som flyttade stenarna till platsen på begäran av kungens farbror ca: 500 e.Kr. som ett monument för att hedra ett hundratal britter som stupade vid ett slag mot saxare.

Men det har också föreslagits att det varit ett mån-tempel eller sol-tempel. Myten om att det kan ha varit jättar som förvandlats till sten när de dansat ringdans när solen gick upp eller att det varit en slags landningsplats för Ufon.

Vad användes Stonehenge till?
Merlin bygger Stonehenge
Många tidiga historiker var influerade av övernaturliga folksagor i sina förklaringar. I början av 1600-talet trodde man till exempel att det var ett romerskt tempel.
Det första akademiska försöket att undersöka och förstå monumentet gjordes i mitten av 1700-talet av William Stukeley. Han gjorde mätningar och teckningar av platsen, vilket gav en bättre analys av dess form och betydelse. Med detta arbete växte teorin med den astronomiska och kalendariska betydelsen av stenarnas placering fram.
Men det finns egentligen inga tillfredställande bevis för åsikterna att Stonehenges astronomiska betydelser är något annat än symbolisk. De rådande rönen idag tror mer på den rituella rollen monumentet kan ha spelat med tanke på de många gravplatserna i närheten.

Fortfarande inte lösta frågor.
Vad som verkligen är ett mysterium även idag är hur man kunde frakta de tunga stenarna så långt som 40 mil för 5000 år sedan. Det rör sig om 80 stycken stora blåstenar som vardera vägde 4 ton och där närmsta stenbrott låg ca 40 mil bort. Dessutom användes 81 stycken sandstenar som vägde 45 ton men som ”bara” behövde fraktas 4 mil.
Enligt beräkningar som gjorts skulle det krävas över 100  man för att lyfta och frakta en enda blåsten de 40 milen.

År 2001 genomfördes något som kallas experimentell arkeologi som gick ut på att man testade om det faktiskt gick att frakta blåstenarna de 40 milen, vilket också innefattade en båt färd mellan Irland och England.
Man provade att få upp stenen på en släde av trä och började dra den över land. När de kom fram till vattnet lyfte man över stenen på en kopia av en förhistorisk båt och allt sjönk!

De tunga sandstenarna med frakt, putsning och resning kan man bara förundras över. Hur det överhuvudtaget var möjligt att dessutom få upp den ”hängande” stenen på varje par av sandstenar gör det ännu mer mystiskt.  Det finns en intressant beräkning på hur lång tid det skulle ta att putsa stenarna till den form de skulle ha. Man tror att för en man, om han arbetade dygnet runt i 228 år utan paus, skulle klara det!

« Tillbaka