Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsidaDinosaurier
Däggdjuren
Grekisk Mytologi
Pirater
Riddare
Stjärnor och planeter
Ung Ekonomi
Vikingar
Vulkaner
Världshaven

Världshaven (LättLäst)

Haven täcker nästan 90 %, av jordens yta.
Det är mycket att utforska.
De senaste 50 åren har vi kunnat tillverka maskiner som kan hålla oss vid liv när vi reser ner i havsdjupen.

Där nere är det isande kallt.
Det finns inget ljus och mängden vatten
skapar ett mycket stort tryck.

I haven finns det både stora bergskedjor och djupa klyftor.
Jordens högsta berg ligger faktiskt i havet!
Några av dessa bergstoppar sticker upp
ovanför havsytan och bildar öar.

Varje år hittas nya arter av växter och djur i världshaven. Det finns fler typer av liv i haven än på land.
Man tror också att livet på vår planet började i haven.

En stor del av världshavens liv består av djur och växter som är så små att man inte ens kan se dem med ögonen. Man kallar dessa för plankton.

Plankton är viktig mat för andra djur.
Man kan mäta hur bra havet mår genom att ta reda på
hur mycket plankton där finns.

Djurplankton tillhör de ryggradslösa livsformerna.
Bland dessa hittar man också kräftdjur, bläckfiskar,
sniglar, maneter, sjöstjärnor, havsanemoner, maskar, musslor och många fler.

Dessa djur har inga skelett och kan därför sträcka ut och dra ihop sig ordentligt.
Några av de ryggradslösa djuren, till exempel musslor och kräftdjur, har skelettet på utsidan som ett skyddande skal.Fiskar
Fiskarna var de första under jordens utveckling som hade skelett.
Man hittar fiskar i alla sorters havsmiljöer.
Allt ifrån strax under ytan till ner i de mörkaste djupen.
De finns i de mest otroliga former och storlekar.

De lever också på olika sätt.
Mindre fiskar samlar ihop sig i stora stim
för att kunna skydda sig mot rovdjur.
Andra lever ensamma nästan hela livet och möts bara för att para sig.

Fiskar i varmare vatten har oftast vackra färger.
De syns bra i de solupplysta haven.
Fiskar i kallare vatten brukar ha mörkare färger.
Märkligast är de fiskar som lever nere i havsdjupen dit solljuset inte når.
Flera av dem har inbyggd belysning för att kunna hitta varandra och locka till sig byten.

Däggdjur
Det finns också däggdjur som är anpassade till ett liv i haven.
Valarna är däggdjur som bara rör sig i vattnet. De flesta av dem är mycket stora och lever av plankton.

Valarna är snälla och ofta långsamma.
Tyvärr har människan jagat dem så att de nu är på väg att försvinna helt.
Vissa arter är nästan helt utrotade.

Andra däggdjur tar sin mat ur havet, men lever på land.
Sälar och uttrar rör sig klumpigt på land.
Men i vattnet är de smidiga och duktiga jägare.
Dessa däggdjur vilar på land och föder också sina ungar där.

Fåglar
Många fågelarter är helt beroende av den miljö som havet erbjuder.

Sjöfåglar har stora fötter med simhud mellan tårna.
Det är för att de ska vara bra simmare.
Mest anpassade till vattnet av alla fåglar är pingvinerna.
De kan inte flyga utan är istället blixtsnabba
simmare i jakten på fisk.

Kräldjur
Det finns till och med kräldjur som lever i haven.

På Galapagosöarna finns den storvuxna havsleguanen som äter sjögräs som växer under vattnet.
I alla varma hav hittar man havssköldpaddor,
som har fenor istället för ben.

Människan till havs
Man vet inte riktigt hur länge människan har färdats över haven.
Troligen redan under stenåldern,
även om båtarna då var små och resorna korta.

Haven är numera en viktig arbetsplats för människan.
Fiskare har i tusentals år livnärt sig på att dra upp maten ur havet.
Nu är fisket en jätteindustri där fiskebåtar går ut och drar upp miljoner fiskar om dagen.

Havet är en viktig transportväg.
Stora, tunga laster fraktas lätt över vattnet
och lyfts av och på i hamnar runt om i världen.

Att tänka på
Fiskeindustrin drar upp så stora fångster att fisken börjar försvinna på vissa platser.
Detta påverkar annat liv i havet, som kanske lever av dessa fiskar.

Miljön påverkas av alla transporter.
Fartygen släpper ut avgaser och olja.
Stora mängder olja transporteras i enorma tankfartyg, som ibland går sönder.
Ofta pumpas också oljan ut med vilje i havet för att rensa tankarna.
Detta ställer till med stora naturkatastrofer.
Både växt- och djurlivet drabbas hårt.
Det kan ta lång tid innan naturen återhämtar sig.

Utan vattnet dör allt liv på jorden.
Vi måste lära oss att ta hand om vår planet.
Det vore fruktansvärt om vår värld, som funnits i flera miljarder år,
skulle försvinna på grund av människan, som bara funnits i några tusen år.

Vill du läsa mer om Världshaven? Klicka här!
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB