Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Sjöstjärnor

Sjöstjärnans kropp består av en skiva med fem eller flera armar som smalnar av vid spetsarna. Ibland är armarna korta, breda och sammanvuxna, så djuret ser ut som en underlig, kantig skiva.

En sjöstjärna i färd med att tvinga öppen en mussla.
Sjöstjärnorna går inte med sina armar men använder dem för att slingra sig om föremål, byten framför allt, och att gripa med. På undersidan av de här armarna sitter tusentals må ben med sugkoppar. Det är med dessa stjöstjärnan går. När de rör sig över havsbottnen ser det ut som om de svävar fram på ett underligt sätt.

I änden på varje arm sitter ett ljuskänsligt öga. Om en arm slits av växer snart en ny ut. Vad som är underligare är att från den avslitna armen kan en ny sjöstjärna växa ut.

Stjöstjärnor är bottenlevande djur, men det kan hända att de sveps iväg av havsströmmar. Man hittar dem både ute till havs och inne i grundare, varmare vatten. Munnen sitter på undersidan.

De fångar gärna musslor, bänder upp skalet, spruntar in lite av sin förlamande magsaft och äter upp djuret inuti. Annars äter de rester av döda djur på bottnen.

Änden de bajsar med sitter på ovansidan. Man känner till runt 2000 arter av stjöstjärnor. De sorter vi har i Sverige är orangefärgade eller blekgula.

Vår europeiska sjöstjärna kan bli upp till en meter i diameter, men det är mycket sällan man ser sådana. Den största sjöstjärnan man hittat var 1, 38 m i diameter. Den minsta är mindre än 9 mm.

Vanlig sjöstjärna

Längd: 20-60 cm
Nordsjön, Europas västkust och nordvästra Afrika.

Det här är den sjöstjärna man kan hitta på den svenska västkusten. Den är vanligen gul-orange, men kan också finnas i blått och röd-lila färger.

Det är mycket gott om den. Ibland kan man hitta stora klungor av dem på havsbotten.

Solstjärna

40-50 cm
Atlanten

Denna sjöstjärna har 11-13 taggiga armar. Oftast är armarna röda med stänk av andra färger, till exempel vitt.

Den är ett glupskt rovdjur som ofta äter andra sjöstjärnor.

Kamstjärna

20 cm
Atlanten

Detta här är en annan vanlig sjöstjärna. Den har taggar som går längs armarnas sidor och bildar den kam som gett den dess namn.

Knölig kuddstjärna

20 cm
Nordatlanten

Som du ser verkar den här sjöstjärnan inte ha några armar alls. Men de har den, fem stycken som är så tjocka att de är sammanvuxna. Den griper om bytena med sina klibbiga sugfötter.


Maskar

Koralldjur

Sjöpungar

Maneter

Sniglar, snäckor och musslor

Bläckfiskar

Sjöstjärnor

Ormstjärnor

Kräftdjur

Kräftlika djur

Sjöborrar

Sjögurkor


Ryggradslösa djur

Fiskar

Reptiler

Däggdjur

Fåglar

Främmande livTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2018 Unga Fakta AB