Vad ser vi? | De första astronomerna | Astronomi och Astrologi | Vad är gravitation? 
De gamla grekerna | Nya farliga ideer | Den moderna astronomin
Historia Himlakroppar I rymden Stjärnbilder Rymdfärder Böcker och Film Länkar
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

GravitationVad är gravitation?

En av de viktigaste naturkrafterna i universum är gravitationen, också kallad dragningskraften eller tyngdkraften. Det är den som gör att vi inte glider av jordens yta och rätt ut i rymden.

Samma kraft håller kvar månarna runt planeterna, och planeterna i sina banor runt solen. Hur märker vi av gravitationen på en lägre nivå? Tja, varje gång du tappar något i golvet är det gravitationen som verkar. Allting dras mot jordens mitt; du själv, hus, bilar, träd och marken du står på. Det är gravitationen som gör att planeterna blir runda.

Man vet inte riktigt hur gravitationen uppstår, men man vet att olika föremål dras till varandra i rymden. Föremål klumpar automatiskt ihop sig och blir planeter och månar. Ju större och tyngre föremål desto större gravitation. Solens dragningskraft är så stor att den kan hålla nio planeter på plats i sina banor.

ElefantSkiftande gravitation

Eftersom månen är mindre än jorden är gravitationen också mindre. Det är därför allting väger mindre på månen.

Astronauter som varit där har kunnat ta jätteskutt och lyfta saker som varit otroligt tunga på jorden. Ju längre bort något kommer från gravitationens centrum, desto mindre påverkas det av den.

De planeter som ligger närmare solen är mer bundna av solens dragningskraft än de som ligger längst bort.

Så är det också på jorden, även om vi inte märker någon större skillnad. Gravitationen är faktiskt starkare i en dalgång än uppe på ett berg.

Vetenskapsmän

Det finns två vetenskapsmän som funderat mycket över gravitation, och kommit på två olika förklaringar till hur den kan se ut.

Isaac Newton (1642-1727) var den som formulerade "den allmänna gravitationslagen", eller tyngdlagen. Det sägs att han satt och vilade under ett äppelträd, då ett äpple lossnade och damp ner i huvudet på honom. Det ska ha gett honom idén om hur alla föremål dras till varandra, och att allt i sin tur dras mot jordens mitt.

Newton förklarar gravitation

Newton liknade gravitationen vid ett snöre som fäster månen vid jorden och jorden vid solen.

Albert Einstein (1879-1955) var av en annan åsikt. Han menade att gravitationen var en krökning i rymden, en sorts grop som varje förmål i universum bildar. Ju större föremål, desto större grop. Andra föremål faller ner i denna grop och rullar runt kring dess kanter.

Einstein

Solen gör alltså en mycket djup grop, tillräckligt stor för att rymma nio planeter, medan jordens grop bara rymmer en måne.