| Hemsökelser | Poltergeistar | Spökdjur | Förklaringar |
Ufo Spöken Monster Platser/Personer Omöjligt? Böcker/Film Länkar

Bell-häxan


Systrarna Fox

Amityville-skräcken

SYSTRARNA FOX

Systrarna Fox

Systrarna Kate, Leah och Margaret Fox var på sin tid kända medier och sade sig kunna tala med de avlidnas andar. De blev först kända när deras hus 1848 blev hemsökt av oförklarliga ljud som lät som knackningar. Då bodde Kate och Margret fortfarande hemma. Huset i Hydesville utanför New York, USA, hade redan rykte om sig att vara besökt av spöken. Sent i mars detta år blev ljuden allt högre och ibland lät det som om någon flyttade runt tunga möbler. Den 31 mars utmanade Kate den osynlige besökaren. Hon undrade om den som gjorde oljuden kunde knäppa med fingrarna som hon gjorde, och ett liknande ljud hördes i luften. Poltergeisten blev ombedd att knacka lika många gånger som flickorna var gamla, och så skedde också. 

Under den närmsta veckan utvecklades en sorts kod mellan flickorna och Poltergeisten. Förundrade grannar kom ofta över för att lyssna på ”samtalen”. Genom att bestämma hur många knackningar som betydde ett visst ord eller uttryck verkade flickorna genom bullret i väggarna få fram märklig information. Den som orsakade ljuden påstod att han var anden från en försäljare vid namn Charles B. Rosma och att han blivit mördad fem år tidigare (innan familjen Fox flyttade in). Hans kropp skulle fortfarande ligga begravd i husets källare. Några av grannarna grävde upp golvet i källaren och hittade några ben som verkade komma från en människa. Men när huset byggdes om 1904 (då alla systrarna Fox var döda) hittades ett helt människoskelett i ena källarväggen. Man har aldrig hittat några spår efter en person med namnet Charles B. Rosma.

Efter uppståndelsen kring händelserna i familjens hus skickades Kate och Margret iväg till sina syskon Leah och David i den närliggande staden Rochester, för att få lugn och ro. Men det verkade som om fenomenen med väggknackningarna följde efter dem. Snart blev de kända som personer som kunde kontakta de döda och tala med dem. Tillsammans med medlemmar av den kristna kväkar-rörelsen bildades en ny filosofi kring systrarna –Spritualismen. Bland annat gick detta tankesätt ut på att just kontakta de avlidnas själar och genom dem få upplysningar om livets och dödens hemligheter.

Tyvärr blev Kate och Margaret alkoholister senare i livet och alla tre systrarna blev så småningom ovänner med varandra. Kate och Margaret gick samman för att svartmåla sin syster Leah i pressen. Inför journalister demonstrerade Margaret att hon kunde själv skapa knäppande ljud genom att vrida på lederna i sina tår. Hon menade att hennes systrar hade använd hennes ”talang” för att hitta på historierna om det knackande spöket. Spiritualisterna å sin sida menade att de knackningar de hört kom från olika håll i ett rum och att de inte alls var svaga knäppningar. Vad som egentligen hände i familjen Fox hus i Rochester är därför omöjligt att säga. När systrarna Kate och Margaret dog var de bortglömda av både pressen och spiritisterna och dog utfattiga.

« Tillbaka