Pandora | Lycaon | Pyrrha och Deucalion
 
Kaos Titanerna Gudarna Vidunder Naturväsen De första människorna Släktträd Böcker, film och musik Länkar
Till Start Till Människorna
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Pandora

Pandora
Pandora på en målning av William Waterhouse.

När titanen Prometeus gjort de första människorna av lera blåste guden Zeus liv i dem. Tanken var att de skulle tillbe Zeus, men de såg istället Prometeus som sin skapare och dyrkade honom istället. Mot Zeus vilja gav Prometeus elden till människorna, vilket gjorde dem alldeles för självständiga. Så Zeus straffade Prometheus och fängslade honom på en klippa.

Men han ville också ge de stöddiga människorna en läxa. Alla människor som Prometeus skapat var män. Zeus tänkte ut det värsta elände som han kunde ge dem som straff: Kvinnan! Han befallde smidesguden Hefaistos att göra en kvinna. Sedan blåste Zeus liv i henne, som han gjort med Prometeus lergubbar. Alla gudarna fyllde henne med olika saker som skulle göra livet både svårt och ljuvligt för männen. Afrodite gav henne skönhet, Apollo gav henne musikalitet och förmågan att vårda. Demeter gav henne kunskap om hur man odlar, Athene gav henne klädsmak, Poseidon gav henne lust till smycken och förmågan att aldrig drunkna. Hera gav henne nyfikenhet, Hermes gav henne slughet och Zeus viljan att trotsa.

När denna vackra men komplicerade skapelse var färdig gav gudarna henne som hustru åt Prometeus mer trögtänkte bror; Epimeteus. Paret beslöt sig för att bosätta sig bland de andra människorna på jorden och där levde de länge som i ett paradis. Pandora hade fått med sig en bröllopsgåva från gudarna. Det var en liten kruka med ett lock på. Zeus hade strängt förbjudit henne att någonsin öppna locket. Men en sådan befallning kan man inte ge utan att få motsatt resultat. Till slut var Pandora så nyfiken på vad krukan innehöll att hon skruvade av locket. En massa eländigheter kom genast farande ur krukan; sjukdomar, hat, avundsjuka, orättvisa! Men också hoppet fanns i krukan och slank ut. Därför är det så att när allt det elände som släpptes ut av Pandora drabbar människan finns också hoppet där för att stärka henne.

Pandora slängde på locket så fort hon kunde, men skadan var alltså redan skedd. Nu fanns det elände i världen bland människorna och det var tur att det inte slank ut mer. Pandora gömde undan sin kruka och öppnade den aldrig igen.

Så småningom fick Epimeteus och Pandora en dotter de kallade Pyrrha, som kom att spela en ännu viktigare roll i människornas historia än hennes mor.