Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Tre tidsåldrar

Jordens historia är uppdelad i olika så kallade geologiska tidsåldrar, ända från det ögonblick vår planet blev till, tills nu när vi lever.

Dinosaurierna fanns under tre geologiska tidsåldrar -trias, jura och krita. Dessa kallas med ett gemensamt ord för mesozoikum.

Under trias var klimatet mycket torrt. Det var många reptiler som försvann, men dinosaurierna hade lätt att anpassa sig och klarade sig bra. I haven utvecklades många vattenlevande reptiler som på flera sätt liknade dinosaurierna, men som inte alls var släkt med dem. En annan grupp reptiler, pterosaurier, fick vingar för att kunna jaga stora insekter. De första små däggdjuren hade också dykt upp.

Under jura blev klimatet fuktigare. Det fanns stora jungler och träskmarker, med mycket mat för växtätarna. Alla dinosauriegrupper växte och blev rejält större. Även andra reptiler tilltog i storlek.

Under krita dök det upp många nya växtsorter som man kan se ännu idag, bl a barrträd och blommor. Ur några mindre dinosaurier hade de första fåglarna utvecklats. Krita var dinosaureiernas sista tidsålder. I slutet av denna period inträffade en stor katastrof som gjorde att dinosaurierna försvann.

Vill Du se mer, klicka på bilderna nedan:


Trias

Jura

Krita


Dinosaurieforskning

På väg mot dinosaurier

Dinosaurierna tar över

Tre tidsåldrar

Hur länge fanns dinosaurierna?

Dinosaurierna försvinner

De överlevandeTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB