Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Vardagsliv

Två sumeriska män med typiska skägg.
 
Sumerisk harpa.
Det var männen som hade högst status i det sumeriska riket, fast kvinnor hade fler rättigheter än i någon annan samtida civilisation. Faktum var att kvinnor kunde ha flera makar ända tills en av kungarna stoppade detta genom att ändra i lagen. Överst i samhället stod kungen och hans personal och släkt. Sedan kom prästerna, de fria människorna och sist slavarna. Sumeriska slavar verkade vara människor från andra städer som förlorat sin frihet då de blivit tagna som krigsbyten.

Huvudbonad för kvinnor, hittad i grav i staden Ur.
Både sumeriska män och kvinnor var praktfullt utstyrda. Kvinnorna bar många smycken och ibland peruker, med en sorts hattar gjorda av fågelfjädrar. Männen odlade praktfulla lockade skägg. De var så stolta över dessa att ett av straffen i lagboken gick ut på att den dömde fick välja mellan att få skägget avklippt eller näsan avskuren.

Sumererna verkade ha älskat musik och man spelade både vid privata fester och religiösa riter. Lyran och flöjten var troligen de vanligaste instrumenten. Det finns också bilder huggna i sten som tycks visa danser av olika slag.

Språk och skrift

Ett brev i form av kilskrift på en sten, som skickats mellan personer.
Det sumeriska språket skilde sig helt från andra språk i Mesopotamien och det är svårt att säga var det har sitt ursprung. Det betraktas därför som ett isolerat språk. Sumeriska talades fram till ungefär 2000 f Kr, sedan användes det bara som skriftspråk. Man tror att sumeriskan är det första språk som utvecklade ett alfabet, så att man kunde skriva ner olika fakta och berättelser. Den sumeriska kilskriften är nämligen det äldsta skriftsystem man känner till. Kilskrift användes från 3400 f Kr till ungefär år 75 e Kr. Innan kilskriften användes en bildskrift som inte verkade ha några fasta regler för hur orden blev beskrivna. Man skrev kilskrift genom att pressa ner spetsen på kilar i fuktiga lertavlor så att avtrycken bildade olika mönster. Kilskriften kunde symbolisera både ord och siffror. Den består av ungefär 1200 tecken som kombineras på olika sätt för att forma olika ord och meningar. Språkforskarna har utfört ett otroligt detektivarbete för att klura ut hur kilskriften fungerar, men när skriften regler knäckts avslöjade de sumeriska lertavlorna både historiska krönikor och fantastiska historier om gudar och hjältar. Det finns fortfarande delar av kilskriften som är oläsliga och forskarna får gissa sig till och pussla ihop skrifternas budskap till vad som verkar vara ett logiskt innehåll.

Exempel på sumerisk bildskrift.

Konst

Sumerisk vas av silver och koppar.
En bit av en sumerisk relief.
Man har hittat många exempel på sumerisk keramik. Tyvärr har få av motiven som målades på krukorna med färgad cederträ-olja överlevt. Det var keramikernas drej-hjul som gav upphov till de hjul som sedan användes till vagnar. Särskilda stenarter importerades till statyer. Många statyer gjöt man i brons och guld. Det mesta vi vet om sumerernas bildvärld kommer från olika reliefer och sigillrullar, som man gjorde avtryck med i lera. Relieferna skildrar både krig, vardagsliv och scener ut mytologin. Sumererna var skickliga smyckesmakare och använder olika typer av mer eller mindre ädla stenar, guld, silver, elfenben och snäckskal.Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB