Runornas betydelse
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Här kan du se vad de olika runorna betydde från början! Skrivtecknen kommer från de germanska folkslagen och användes först som magiska symboler.

Alla runorna kan skrivas som de ser ut här, eller spegelvända upp och ner. Då symboliserar de motsatsen av sin betydelse!

Ansuz - a
Det här är gudarnas egen runa. Den symboliserar också visdom och talad kunskap.
Algiz - R
Det här är en skyddsruna och en symbol för älgen. runan sägs föreställa antingen en stiliserat älghuvud eller en uppsträckt hand.
Biork - b
Kvinnans egen runa. Den symboliserar födsel, vård, trohet. Formen sägs komma från en havande kvinna.
Dagaz - d
Det här är dagens runa. Den symboliserar möjligheten att se goda tillfällen och att gripa dem i flykten. Formen kommer från en dubbelyxa.
Ehwaz - e
Hästens runa. Den är helgad åt Odens egen häst Sleipner. Den symboliserar lycka inför en god resa.
Eihwaz - é
Idegranens och dödens runa. Man kan hitta den som symbol för gravfält, där idegranar ofta planterades.
Fehu - f
Runan för fä, det vill säga boskap vilken räknades som ett tecken på förmögenhet. Fehu-runan står alltså för rikedom.
Gfiu - g
Runan för gåvor eller uppoffring. Den står också som skyddsymbol för hemmet.
Hagal - h
Det här är haglets runa. Den står för oförutsedda händelser som man inte har makt över.
Ingwaz - ng
Det är Frejs egen runa. Den står för tillväxt och fruktbarhet.
Ingwaz - i
Vinterns runa. Den står för kyla, död och när saker och ting inte växer eller utvecklas.
Jera - j
Frejas egen runa. Den står för utvecklingen i naturen under ett år, naturens livscykel.
Kenaz - k
Eldguden Heimdals runa. Den symboliserar ljus och eld, men kan också stå för det sargade eller trasiga.
Lagaz - l
Vattnets runa. Den står för resor på vatten, vilket var en viktig del av vikingarnas liv.
Mannaz - m
Människans runa. Den symboliserar sammanhållning, men kan också användas för att beskriva osämja. Runan lär föreställa två människor som omfamnar varandra.
Naudiz - n
Nornornas runa. Runan ska påminna om att man inte kan ändra sitt öde. Vikingarna trodde nämligen att allt var förutbestämt.
Othala - o
Arvrättens runa. Den symboliserar den mark man vuxit upp på, eller är knuten till via blodsband. Den sägs föreställa gränsmarkeringar på en tomt.
Perdhra - p
Jordens runa. Kan också stå för ljus. Runan är menad att påminna människan om att livets hårdhet fostrar och formar.
Raidho - r
Rörelsens runa. Den symboliserar rörelsen när man reser, till exempel ett hjul. Den kan också stå för tankens resa, när man söker ett svar, tänker och når sitt mål.
Sigil - s
En mycket positivt laddad runa. Den symboliserar solen, blixten och segern. Det är Tors egen runa. Runan är en förenkling och utveckling av solhjulet, det vi idag kallar hakkors.
Thurisaz - th
Thursarnas runa, alltså trollen och jättarnas runa. Det är en mycket mäktig trolldomsruna, och motparten till Sigil.
Uruz - u
Uroxens och allt maskulints runa. Den symboliserar positiv utveckling.
Wynja - w
Glädjens och livskraftens runa. Den står också som symbol för fruktbart land. Den sägs ha fått formen av ett äppelträd.


Samhället

Växa upp som viking

Fester

Ting och lagar

Hur man bodde

Kläder

Hantverk

Runor

Lekar och jakt

Begravningar


Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2019 Unga Fakta AB