Tidsförskjutning
Oknyttens rike tycks vara en värld bredvid vår egen. Ibland glider dessa två verkligheter ihop och människor råkar av misstag hamna i "fel" värld. Tiden rör sig annorlunda hos oknytten. Den som stannar hos ett naturväsen kan tycka att bara några timmar har gått, medan det under tiden har passerat flera år i människornas värld. Det finns många historier från Storbritannien om hur människor upplevt stor tidsförskjutning efter att ha hälsat på älvorna.
En novell av den amerikanske författaren Washington Irving (1783-1859) utspelar sig i en holländs nybyggarkoloni i USA och använder sig av drag från europeiska folksägner. Bonden Rip Van Winkle irrar sig upp i catskill-bergen och träffar där en grupp dvärgar. Efter att ha hjälpt en dvärg får han en magisk dryck, som Rip dumt nog dricker. Han faller i en sömn som varar i 20 år och när han som gammal gubbe vaknar känner han inte igen sig alls. Han får träffa sina barnbarn och berättar om sitt vådliga äventyr för dem.
I Sverige är det oftast i historierna om trollen eller skogsrået som tidsförskjutning förekommer. De som ger sig i sällskap med dessa naturväsen tappar allt begrepp om tid och återvänder ofta till en värld som är helt förändrad. Sägnerna berättar att de som kommit hem från en bergtagning av troll har betett sig underligt en tid framöver. Kanske ungefär som när man känner av tidsförskjutningen efter att man rest hem från ett land i en annan tidszon. de.