Magimetoder
Många gamla ritualer och trollformler har glömts bort under tidernas gång, men man kan hitta svenska beskrivningar av de "klokas" arbete i uppteckningar av folklivsforskare.
Olycklig kärlek kunde lösas med att tillverka en vaxdocka av den man åtrådde och sedan smälta denna, varpå även den tilltänktes/tilltänktas hjärta smälte. Man kunde också hindra en avvisande person att gifta sig med någon annan genom att slå stål i ett träd och med en
formel binda personen vid detta. Offret kommer sedan att vara oförmögen att
väcka någon annans åtrå ända till trädet sågas ner.

De trollkloka fick också stå för bot av krämpor som orsakats av illvilliga väsen, som trollskott och älvablåst. Sådan sjukdom kallades på vissa ställen i vårt land för "fastna". Ett sätt att bota sådant gick ut på att plocka stenar från olika platser där man varit då symtomen började; såsom en glänta i skogen, under ett träd på en äng, en bäck osv. Dessa stenar glödgades sedan efter solnedgången och lades upp på hustaket. Strax innan gryningen lades stenarna i en bunke vatten. Om någon av dem då gav ifrån sig ett jämrande ljud visste man varifrån man fått det onda. Sedan var det bara att bege sig till denna plats för att offra något, kanske en slant eller bit tobak, och be oknytten om ursäkt för att man stört dem.
Om man träffas av ett trollskott kunde man också antingen skjuta med pilbåge genom nio gärdsgårdshankar eller lägga kvistar av nio sorters virke i en laddad bössa och avfyra den samtidigt som man läste en lämplig formel. Formlerna intar en särställning i folkmagin eftersom det oftast är de som sätter trollkrafterna i rullning. En som varit vanlig över hela Sverige är den så kallade abrakadabra-besvärjelsen som användes mot sjukdom:

Abrakadabra
abrakadabr
abrakadab
abrakada
abrakad
abraka
abrak
abra
abr
ab
a

Hela formeln läses högt ända till sista a-et, då sjukdomen ska vara försvunnen. En annan vitt förekommande besvärjelse var en trollkub som skrevs på husväggen för att skydda mot allehanda olyckor, såsom sjukdom, förbannelser och vådeld:Som du kan se glider dessa ord ihop och formeln kan läsas åt alla håll.

En komplicerad ritual var också ofta nödvändig för att behandlingen skulle vara helt verksam. Till exempel för att bota drag i ögat lyfte den kloke upp en trebent pall, satte ett av benen mot det dåliga ögat och sade: "Jag stöter." Varpå patienten svarade: "Vad stöter du mig för?" "Jag stöter dig för stolstöt ur ögat och i stolen." Sedan skulle bägge spotta på pallen. Detta upprepades med alla tre benen och följande dag skulle obehaget vara borta.

Den som hade fått skabb skulle stiga upp innan soluppgången den första maj och bada i en bäck som rann åt norr. Den som skulle bota en patient med koppor eller andra utslag fick också stiga upp innan gryningen, sedan gå ner till en sjöstrand och där hälla ut en mängd egna "utslag" bestående av till exempel kaffesump. Under det att solen sakta gick upp läste man sedan den nödvändiga formeln, knäppte ihop händerna, vände sig tre gånger motsols och gick sedan hem, hela tiden spottande åt tre väderstreck.