Människornas magi
För att kunna rå på oknytten och för att bättre förstå den värld de lever i ägnade vissa människor stor tid åt att skaffa kunskaper om verklighetens skuggsidor. Hos alla naturfolk har det funnits personer som stått närmre naturen och kosmos, med alla dess andar och mysterier. Dessa schamaner har haft stor betydelse i det vanliga, dagliga livet, eftersom de har kunnat läsa hemliga meddelanden från andarna i sin omgivning, och därmed kunnat förutse saker som ska hända. Schamaner tillfrågades innan krig och andra konflikter, men också inför sådd, bröllop och andra vardagliga sysslor. Schamanerna anlitades också för att bota sjukdomar och driva bort illvilliga andar. De schamaner som finns hos de nordamerikanska indianerna är nog mest kända.
Men även i det gamla svenska bondesamhället har schamanerna funnits. Här har vi bara kallat dessa män och kvinnor "kloka", på grund av deras ovanliga kunskaper. De har ofta levt lite utanför samhället -fruktade, men ändå inte helt utstötta eftersom man behövt deras hjälp allt som oftast. Deras uppgift har varit densamma som schamanens; att spå om framtiden, bota sjukdomar och dela ut hjälpsamma trollformler. Problem i relationer eller inom äktenskapet anförtroddes också de trollkunniga, vilket väl närmast gjorde dem till dåtidens psykologer. Allt detta gjorde de förstås inte gratis. Beroende på hur stor deras magiska insats var tog de olika betalt, till exempel i pengar eller gåvor.
Mycket magi förmedlades med sång och dans. Indianska schamaner utför långa ritualer som kan vara i dagar där de sjunger fram sina böner till andarna. De isländska magikerna under vikingatiden lär ha använd sig av "galdrar", ett ord som ibland beskriver ett sätt att sjunga eller mässa fram trollformler. Ibland är galdrar magiska tecken som man till exempel kunde rista in i väggen till sitt hus.