| Hemsökelser | Poltergeistar | Spökdjur | Förklaringar |
Ufo Spöken Monster Platser/Personer Omöjligt? Böcker/Film Länkar

SPÖKEN

Spöke

Spökhistorier har berättats lika länge som människans olika kulturer har funnits. Berättelserna bygger på idén att det finns ett liv efter döden och att människans själ eller ande vandrar vidare. I en spökhistoria återvänder anden av olika anledningar. För de människor som möter anden känns det onaturligt och ofta otäckt, och därmed har historien gett effekten av rysningar.

Spökhistorier är oftast menade som ren underhållning, men det finns också en stor mängd människor som säger sig ha upplevt möten med spöken på riktigt. Faktum är att spöken kan vara det vanligaste fenomenet av alla.

Ett typiskt spökfenomen kan vara knuten till en särskild plats, vanligen ett hus, där folk ser skepnader av människor och hör underliga ljud. Spöksynerna kan se ut på en mängd sätt; ibland känner man igen spöket, ibland verkar figuren vara klädd i ålderdomliga kläder, ibland är skepnaden suddig eller genomskinlig och ibland rör det sig om ljusfenomen. Ljud man hör kan vara knackningar, fotsteg, röster eller märkliga susningar.

Det finns också en särskild typ av spöke som kallas Poltergeist, eller ”bullerande”. Dessa är alltid osynliga och tycks snarare vara knutna till en särskild person än en plats. Poltergeists brukar föra ett rysligt liv och kasta saker omkring sig. Vissa människor säger sig också ha blivit slagna.

Det är inte bara människor som spökar. Det finns historier om spökbussar, -tåg, -djur, med mera. Vanligast tycks syner av otäcka svarta hundar vara. Sådana djur har särskilt dykt upp i Storbritannien, men även på några platser i Sverige.

Den spiritistiska (av engelskans ”spirit” =ande) rörelsen består av människor som tror att man kan komma i kontakt med de avlidnas andar och kalla fram dem med hjälp av ett medium, som är en person som säger sig stå i kontakt med  andevärlden. Medier har också används för att undersöka platser där det sägs spöka.

Det finns en grupp forskare som med hjälp av vetenskapliga metoder och instrument försöker ta reda på om spökfenomenet faktiskt finns på riktigt. Dessa kallas parapsykologer. I England finns Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPR), som har forskat kring spöken sedan 1882. Sällskapet grundades för att: ”fördomsfritt och utan förutfattade meningar i vetenskaplig anda granska dessa mänskliga områden, verkliga eller overkliga, som inte tycks kunna inlemmas i någon existerande teori”. Många forskare inom andra områden tycker inte att parapsykologerna är seriösa och att deras forskning inte leder till några bevis.

« Tillbaka