Vikingar
Skolår F-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9
PDF:er
Till faktaämnet

Vikingar

Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är

  • att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial på årets tema, vikingar, för användning i skolår F-9.
  • att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt.
  • att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt.

Sajten om vikingar kan användas på många olika sätt. Handledningarna under respektive knapp är endast förslag på hur man kan lägga upp undervisningen.

Vill man inte använda hela materialet går det självklart bra att endast nyttja delar av detsamma, t ex för vissa moment eller för ett fördjupningsarbete, eller kanske bara använda pysselsidorna som ett komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet. Valet är fritt.

Mycket nöje, önskar vi på Unga Faktas redaktion.

Åsikter
Vi på Unga Fakta är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter om hur du upplever Kunskapsbanken och att arbeta med den. Information om hur du kontaktar oss finner du under avdelningen kontakta oss.

Datorkrav
Tillgång till internet
Webbläsare - Internet Explorer eller Firefox rekommenderas
Adobe Acrobat för utskrifter
Skrivare

Skolår
I menyn till vänster finner du material och anvisningar för respektive ålderskategori.

PDF:er
Här kan du få samlad information och sammanfattning om vad som finns för utskrift under de olika knapparna nedan.

Till faktaämnet
En länk som öppnas i ett nytt fönster och skickar dig vidare till vårt faktaämne om Ung Ekonomi.

Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB

Våra ämnen  |  Om Kunskapsbanken  |  Kontakta oss  |  Startsidan  |  Till Unga Fakta