Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Historia

Tidsåldrar

Tiden mellan dinosauriernas utdöende och vår nutid kan delas upp i sex tidsperioder: Paleocen, Eocen, Oligocen, Miocen, Pliocen och Pleistocen.


Paleocen

Eocen

Oligocen

Miocen

Pliocen

Pleistocen

Alla dessa perioder ingår i en större tidssträcka som kallas Kenozoikum, som sträcker sig 65 miljoner år tillbaka i tiden från vår nutid. Man räknar här jordens utveckling genom en så kallad geologisk tidsskala.

Om man tittar på en bergvägg i ett stenbrott, eller vid havet, kan man se att berget har olika färger på olika ställen. Det här är avlagringar från markytans olika nivår under årmiljonernas lopp. Ett lager på några få meter kan representera flera miljoner år.

Forskarna kan avgöra ganska exakt hur gammalt ett berglager är genom att använda radiometrisk datering. I de flesta bergarter finns det radioaktiva isotoper - små partiklar som faller sönder i en viss hastighet. Just detta sönderfall tar oroligt lång tid, flera årmiljoner. Därför mäter forskarna hur pass radioaktiva isotoperna är i ett visst berglager, och kan därmed bestämma ungefär hur gamla de är. Krångligt men smart.Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB