Spara, vad är det? | Konto- och bankkort | Banken | Egna pengar | Månadspeng | Flytta hemifrån | Legitimation
Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Flytta hemifrån

Din ekonomi
När du går i skolan är dina föräldrar skyldiga att försörja dig. Men när du fyller 18 år, om du inte fortfarande går på gymnasiet är du skyldig att själv hjälpa till att betala för dina omkostnader.

Under skoltiden får du studiebidrag. Bor du inte hemma när du går gymnasiet kan du även få inackorderingsbidrag och eventuellt andra tillägg beroende på inkomsten hos dina föräldrar.

De flesta skolungdomar har inkomster av olika slag. Det kan vara månadspeng, ta hand om sitt eget studiebidrag och att man jobbar extra på lov eller helger. Det kan vara bra att vänja sig vid att planera sin ekonomi. När du sedan ska flytta hemifrån ska du ju klara det själv. Du ska kunna betala hyra, räkningar, kläder, möbler och mat och se till så att pengarna räcker.

När du börjar arbeta är du skyldig att försörja dig själv, även om du bor hemma. Tänk på att hjälpa till med del av hyra och mat och kom fram tillsammans om vad som kan vara skäligt för just dig.

Att flytta hemifrån
Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidrag kan du få om du på grund av lång eller tidskrävande resväg måste bo på där skolan ligger istället för hemma. Alltså om skolan du ska gå på inte ligger där du bor. Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresor. Du kan få inackorderingsbidraget till och med vårterminen det år du fyller 20. Men du måste plugga på heltid för att kunna få bidraget.
Oftast är den första egna bostaden en lägenhet på den ort man har valt att plugga eller där man fått jobb. Tänk på att när du hittat en lägenhet är det inte bara hyran som ska betalas utan lägenheten ska inredas också. Möbler, köksutrustning och städgrejer tillkommer. Enligt kalkyler så brukar man säga att det kostar ca 25 000 kr att möblera sin första lägenhet. Detta är självklart väldigt individuellt. Man kan handla på second hand och få ner utgifterna eller vill man ha dyrare möbler än vad medelsnittet lägger ner. Förutom möbleringskostnaden ska du betala hyra,, elräkning telefonabonnemang, försäkring och mycket annat.

Här är en kalkyl på hur mycket det kostar att bo själv i en lägenhet som är 1 rum och kök per månad. (Detta är en schablon, det går inte att säga exakt hur mycket det kostar i månaden, men det ger en indikation på vad saker och ting kostar.)

Hyra:3 000 kr
Mat: (inklusive utelunch)ca 2 100 kr
Kläder:510 kr
El:260 kr
Telefon, tv, internet, tidning:720 kr
Försäkringar:200 kr
Hygien, hälso-, hårvård och sport:610 kr
Tvätt och rengöring:80 kr
Summa:ca 7 680 kr

Om du studerar
Studiebidraget om du studerar på högskola eller universitet är bara avsedda att täcka de kostnader du har under terminerna. Under loven måste du alltså klara din försörjning på annat sätt. Man har det ofta rätt knapert under studietiden och det är viktigt att planera din ekonomi med hjälp av en budget som du sedan försöker hålla dig till. Det gäller att lägga undan pengar varje månad för oförutsedda händelser eller om du måste göra ett större inköp, som en möbel eller kanske ny cykel. Att ta körkort kostar till exempel enligt uträkningar ca 20 000 kr för teoriutbildning och 25 körlektioner på trafikskola. Skriv gärna upp vilka inkomster du har varje månad och gör sedan en kalkyl över utgifter samma månad så vet du vad du har att röra dig med.

Exempel på budget för en månad om du pluggar på tex. högskola och bor i egen lägenhet:

InkomsterUtgifter
Studiebidrag:2 572 krHyra:3 000 kr
Studielån:4 920 krMat:2 000 kr
Bostadsbidrag:700 krKläder:510 kr
Hygien, sport:600 kr
Studiematerial:800 kr
Försäkringar, tv, tidning, bredband, el:900 kr
Summa:8 192 krSumma:7 810 kr

Om du tar studielån så är du återbetalningsskyldig för lånedelen. Det är alltså ett lån du tar för att ha råd att plugga. Det finns också en bidragsdel som du inte behöver betala tillbaka.
Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB