Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet segelsjöfart. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Här kan du ställa en egen fråga till Eric Wickenberg om segelsjöfart!


Hej! Har lite frågor om Vasco Da Gama.
Varför ville Vasco da gama besöka Indien?
De viktigaste orsakerna till att Da gama reste till Indien?
Hur förändrades handeln när sjötransporterna blev möjliga?

/ Åke, 14 år från Karlskrona

Hej Åke

Drivkraften bakom européernas upptäcktsfärder var att få del i handeln med Asien.

Européerna hade dåliga kunskaper om länderna i Asien, men genom upptäckare som venetianen Marco Polo (ca 1254-1324) och araben Ibn Battuta (ca 1304-1368) fick man en del kunskaper om Kina och Indien.

Vetskapen om Asiens rikedomar lockade många att försöka finna bättre vägar till Indien. Landvägarna kontrollerades dock av starka islamiska makter som det Osmanska riket, så européerna fick försöka att finna sjövägar.

Vasco da Gama var den förste att finna en sjöväg till Indien. da Gama letade sig söderut längs Afrikas kust, rundade Godahoppsudden i söder och anlände år 1498 till staden Calicut i Indien.

Den muslimska lokalbefolkningen var ytterst ovillig att handla med européerna, men da Gama lade märke till att de fartyg de stötte på saknade samma slags kanoner som de europeiska. da Gama använde därför sin vapenmakt till att hota lokalbefolkningen och tvinga dem till handel.

Det räckte inte med ekonomiska motiv till att göra långa upptäcktsresor. Det behövdes både tekniska och tankemässiga förutsättningar för att långa sjöfärder skulle bli möjliga att genomföra. En viktig sådan förutsättning var att kunna hitta vägen.

Här hjälptes européerna av kartritningsteknik från Kina, som blev mer tillgänglig tack vare produktion av papper samt förmågan att trycka böcker. Även papperet och boktryckarkonsten hade kommit från Kina via mongolerna till Europa, liksom kompassen, som också var till stor hjälp. Navigeringskonsten förbättrades tack vare persiska astronomers kartläggning av stjärnhimlen.

Effekten av Da Gamas upptäcktsresor blev att flera länder började med handel sjövägen. Varorna från österlandet blev billigare och i och med det ökade handeln och de rika blev ännu rikare.

Hade inte Vasco da Gama gjort sin upptäcktsresa till Afrika och slutligen till Indien hade någon annan gjort det inom bara några årtionden. Det låg helt i tiden. Resultatet hade sannolikt blivit det samma för eftervärlden

Hälsningar
Eric


Hej, hej! Jag undrar lite om christofer columbus. Här kommer mina frågor:

Vilka blev de viktigaste resultaten av hans resor?

Varför ville han åka den västliga vägen till Indien?

Tacksam för svar med flera olika anledningar.

/ zara, 14 år från sverige

Från:
Hej Zara
Att Columbus ville finna en västlig väg till Indien berodde på att man i Europa hade fått smak för orientaliska kryddor m.m. Eftersom man var tvungen att frakta varorna landvägen med kamelkaravaner och att det fanns många mellanhänder som ville tjäna på handeln blev orientaliska varor fruktansvärt dyra.

Om man kunde finna en kort sjöväg till Indien skulle varorna bli billigare och man kunde ändå tjäna stora pengar.

Man visste att jorden var rund och därför borde man kunna komma till Indien genom att segla västerut. Att jorden var så stor som den var hade man ingen aning om
.
Fartygen hade blivit större och fått en mer sjövärdig konstruktion som gjorde att de tålde de större påfrestningar som Atlantresor innebar.
Man hade genom tidigare resor fått fram ”ungefärliga” kartor och sjökort samt erfarenheter som gjorde att man kunde navigera något säkrare än vad tidigare generationers sjöfarare kunde.

I Europa hade det börjat växa fram förmögna affärsmän och adelsmän som hade råd att satsa på ”riskprojekt” av typ upptäcktsresor i hopp om att finna guld och annat som man kunde göra stora pengar på.

Nu fann inte Columbus sjövägen till Indien men ända fram till sin död trodde han att han hade gjort det.

Att Columbus lyckades med att upptäcka en helt ny kontinent satte fart på upptäckandet.

Vad som hände efter Columbus är både på gott och ont. Han fick äran av att ha upptäckt Amerika samtidigt som han fick skulden av början till förföljelse och utrotning av de infödda på öarna han upptäckte .

Hans tre resor förde över europeiska seder, religion och sjukdomar till urbefolkningarna i det som vi numera kallar Amerika. Miljoner indianer dog av smittkoppor som européerna förde med sig.

Efter hundra år av plundring, död, krig och sjukdomar hade Amerikas urbefolkning minskat med 90-95 %, dvs. ca 92 500 000 av 100 miljoner människor.

Jag tror att många gärna hade sett att Columbus inte hade upptäckt Amerika och att ingen annan heller hade gjort det utan att ursprungsbefolkningen hade fått överleva och dessutom leva det liv de själva valt.

Hälsningar
Eric.


Hej jag heter Garmian och jag har en uppsats om Marco Polo och jag behöver hjälp för att jag har svårt med att hitta fakta om dessa frågor 1:Hur gick Marco Polo's första resa till och tillbaka 2:Vad för nyhet fick vi från hans resoroch upptäckter.

/ Garmian, 13 år från Sverige,Karlskrona

Hej Garmian

Marco Polo var den förste europé som lärde känna Fjärran östern.

Marco Polos far och farbror Maffeo var venetianska köpmän av adlig börd, och hade i början av 1260-talet gjort en landresa till Kina.

Där träffade de Khubilai Khan, som var ståthållare i Cambuluc (Peking). Han lät bröderna återvända som sina sändebud till påven och bad att denne skulle sända bildade män till khanen för att undervisa hans folk i kristendom och västerlandets kultur.

År 1269 återkom bröderna, och påbörjade återresan till Kina åtföljda av den unge Marco.

Marco Polo var i Fjärran östern i 24 år. Dåvarande khanen ville inte släppa iväg honom men till slut fick han tillåtelse att resa hemåt.

Efter hemkomsten till Venedig känner man inte till Polos öden förrän 1298. Han var då befälhavare på ett venetianskt fartyg som förlorade en sjöstrid mot Genua och blev tillfångatagen och förd till Genua.
Under sin ettåriga fångenskap där dikterade han sina reseskildringar för en medfånge.

Det är genom dessa berättelser som västvärlden fick kunskaper om Orienten och inte minst dess rikedomar som lockade många att vilja resa dit.

Marco Polo beskrev i sina berättelser Kinsai som på den tiden var världens största stad med dess milslånga gator, ett enormt stort torg och 12 000 broar som gick över dess kanaler.

Han skildrade den rika kryddmarknaden i Zaiton vid Fukiensundet och öriket Zipangu, där ädla metaller fanns i sådant överflöd att det kungliga palatset var täckt med guldplåt.

Många betraktade Marco Polos berättelser som skrönor och påhitt, men några trodde på det han berättade. Bland annat Columbus, som förde ett latinskt exemplar av Polos bok med sig på sin första resa som han trodde skulle föra honom till Indien.

Marco Polos bok fick stor spridning under medeltiden.

Självklart hade Marco Polo stor påverkan på vad som skedde under de närmaste seklerna. Inte minst när det gällde att upptäcka nya landområden och att göra lönsamma affärer.

Det samma gäller för Marco Polo som för många andra upptäckare. Hade inte de gjort sina upptäckter hade någon annan gjort det ett antal år senare. Så utvecklingen torde ha blivit ungefär densamma oavsett av vem och när upptäckterna gjordes.

Marco Polos berättelser finns idag utgivna på olika sätt och jag rekommenderar dig att läsa om hans liv. Ett mycket spännande och annorlunda liv.

På biblioteket i Karlskrona finns det två böcker om Marco Polo.

-Venetianaren Marco Polos resor i det XIII århundradet.
- Marco Polos resor i Asien 1271-1295.

Lycka till med ditt arbete.

Hälsningar
Eric


Hej, jag behöver hjälp med två frågor. Jag håller på och skriva en vetenskaplig uppsats om Ferdinand de Magellan. Jag har problem med att hitta fakta om frågorna.

Vad blev konsekvenserna för världen?
Vilket var syftet med hans resa?

/ Bengt, 13 år från Sverige/Karlskrona

Hej Bengt

Ferdinand Magellan hette egentligen Fernão de Magalhães och föddes 1480 i Sabrosa, Portugal och dog den 27 april 1521 på ön Mactan, Filippinerna.

Han var en portugisisk sjöfarare och upptäcktsresande som seglade för både Portugal och Spanien.

Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han var den som namngav Magellans sund i Stilla Havet. Han var också den förste att segla jorden runt, om än inte i samma resa. I en tidig resa seglade han från Europa österut till Indonesien och i sin sista resa nådde han samma longitud från andra hållet.

Det finns en tydlig skillnad mellan Columbus och Magellan. Columbus syfte med sina resor var att finna förmögenheter och viss mån erövra landområden. Européerna ansåg sig överlägsna ursprungsbefolkningen och tyckte sig ha rätt att göra vad de ville med dem.

Columbus och hans efterföljare gjorde sig skyldig till oerhörda övergrepp mot urbefolkningen och utrotade nästan hela folkstammar och kulturer.

Magellan var mest upptäcktsresande och ville upptäcka nya landområden och sjövägar. Han ägnade sig även åt viss handel och var ganska mån om att hålla sig väl med innevånarna i de länder han ”upptäckte”.
Naturligtvis gjorde han vissa övergrepp men det var lite i tidens anda.

I den mån Magellan påverkade befolkningen i de länder han upptäckte så var det att han öppnade upp handelsvägar och fick igång handel mellan länder som tidigare inte haft någon eller liten kontakt med varandra.

Om du vill veta mer om Magellan så finns det tre böcker om honom på biblioteket i Karlskrona.
- Magellan
- Han som följde Magellan
- Magellans världsomsegling.

Hälsningar

EricHej igen ! Ska ha 2-3 frågor som ska kunna skrivas så att tillsammans blir 2 sidor ungefär på datorn.
Skulle gärna behöva några svar till de också
Tack!! :)

/ Måns, 13 år från Karlskrona

Hej igen Måns

Jag kan inte ge dig fullständiga svar på dina frågor för det skulle innebära att jag i stort sett skulle skriva din uppsats.

I stället tänker jag ge dig tips om hur du själv kan finna svaren på internet och utveckla dem till en intressant uppsats.

Du börjar med att söka dina sökord på Google på svenska och se vad du kan få fram.

Därefter kan du gå vidare till att söka på portugisiska. Genom att du skriver namnen på portugisiska så får du fram portugisiska artiklar. (Man kan utgå från att ämnet är mer intressant för portugiser än för svenskar.) Kopiera dem genom att ”blåmarkera ” hela stycket med musen.

Sedan går du in på Google översätt. ( Du finner det genom att söka "Google översätt" på Google) Markera att du vill översätta från portugisiska till svenska. Sedan sätter du markören i översättningsrutan och klickar på högerknappen och sedan med vänsterknappen trycker du på klistra in.

Vipps så får du hela artikeln översatt till begriplig svenska.

Henrik Sjöfararen eller som han heter på portugisiska: Henrique o Navegador var en portugisisk prins, känd för att ha stöttat de första upptäcktsfärderna portugiserna gjorde i Atlanten och längs Afrikas västkust.

Han grundade förmodligen världens första navigationsskola i sin residensstad Sagres.

Navigationsskolan låg i Sagres. Navigationsskola på portugisiska heter Escola de Navegação lägg till Sagres och se vad du kan få fram. Gör sedan på samma sätt med alla ämnen som du vill veta mer om.

Du kan självklart också översätta dina svenska sökord till portugisiska med hjälp av Google översätt.

Hoppas att det här kan vara till någon hjälp för dig i ditt arbete.

Hälsningar
Eric.


Hej, vet du hur mötena är mellan olika kulturer är idag?
Tacksam för svar:)/ Matilda och Linnea, 12 år från Skåneland

Hej Matilda och Linnea.

Er fråga är nog den mest omfattande som jag har fått. Man skulle nog behöva skriva några miljoner sidor för att någorlunda täcka in ett svar, men jag kan försöka att förenkla det hela något.

Fram till 1800-talets slut spreds i stort sett alla nyheter, idéer, kunskaper och möten mellan människor genom segelsjöfarten. Ett viss kulturutbyte skedde också genom krig. Till exempel våra svenska kåldolmar kom till Sverige genom Karl XII:s härjningar.

Allt detta tog tid och en nyhet som hände i Amerika kunde dröja 3-4 månader innan den kom till Europa och då var det kanske bara en liten grupp som fick del av den.

Så möten mellan kulturer förr i tiden skedde långsamt och tog lång tid och effekten av varje möte nådde bara en begränsad grupp.

I och med att radio och telegrafi uppfanns spreds nyheter snabbare. När det blev vanligt på 50-talet att även ”vanliga” människor kunde flyga utomlands började olika kulturer snabbt att blandas med varandra.

Vi började att äta maträtter som kom från andra länder.

När TVn kom på allvar kunde vi se hur andra människor levde och vi påverkades av det. Vi började i en snabb takt att amerikanisera vårt språk.
För varje dag som går har vi säkert ”lånat” 10 amerikanska ord. Tyvärr har vi även ersatt bra svenska ord med i första hand engelska.

I och med att internet blev tillgängligt för nästan alla har det skett en fullständig explosion.

Vi hämtar kunskaper genom Google, vi mailar, vi tittar på filmer genom Youtube, vi träffar en partner genom kontaktsidor, vi lyssnar på musik på Spotify o.s.v. Listan kan göras hur lång som helst. Nyheter och liknande som kunde ta från flera månader till generationer att nå fram får vi nu på en sekund.

Utvecklingen som vi hittills tyckt går fort är bara en början. Blandningen mellan olika kulturer kommer att gå lika fort som om vi hade stoppat in den i en hushållsmaskin och kört på högsta hastighet.

Hälsningar
EricHej! Jag kommer från wämöskolan och ska skriva en uppsats om Vasco Da Gama. Behöver några frågor som jag kan besvara i min text, några alternativ?
Mvh Måns från wämöskolan i karlskrona 7B
Tack!

/ Måns, 13 år från Karlskrona

Hej Måns

Du kan kanske börja med lite bakgrund som berättar att Vasco da Gama levde mellan 1469(tror man)-1524 och kom från en förmögen familj och utbildades i Henrik sjöfarares navigationsskola.

Vascos karriär började efter att hans far blivit utvald att leda en expedition för att öppna sjövägar till Asien, för att konkurrera ut muslimerna, som då hade monopol på handel med Indien och andra östliga länder. Hans far dog i juli 1497, och befälet för skeppet gavs till Vasco. Han seglade år 1496 österut runt Afrika till Indien. Med hjälp av gynnsamma monsunvindar korsade han Indiska oceanen på 21 dagar. De anlände till Indien den 20 maj 1498.

Till tänkbara frågeställningar:

Utan Henrik sjöfarares navigationsskola hade inte Vasco d Gama blivit den sjöman han blev.Varför startade Henrik sin navigationsskola och vilken betydelse fick den för kommande sjöfarts utveckling?

Varför blev det Vasco da Gama som blev den förste att upptäcka sjövägen till Indien (vilket Columbus trodde att han hade gjort under hela sitt liv)

Hur såg handelsvägarna ut innan da Gama fann en sjöväg till Indien.

Hur förändrades handeln när sjötransporter blev möjliga.

Om du börjar med att finns svaren på dessa frågor tror jag att du under ”resans gång” kommer på fler intressanta frågor att besvara.

Hälsningar
Eric


hej! vi är två tjejer som jobbar med Magellan på so:n. vi undrar hur mötet mellan Magellan och hans ursprungs befolkningen var? och vilka blev konsekvenserna? tacksam för svar!

/ lina, 13 år från sverige

Hej Lina

Ferdinand magellan, egentligen Fernão de Magalhães, född 1480 i Sabrosa, Portugal och dog den 27 april 1521 på ön Mactan, Filippinerna.

Han var en portugisisk sjöfarare och upptäcktsresande som seglade för både Portugal och Spanien.

Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han var den som namngav Magellans sund i Stilla Havet. Han var också den förste att segla jorden runt, om än inte i samma resa. I en tidig resa seglade han från Europa österut till Indonesien och i sin sista resa nådde han samma longitud från andra hållet.

Det finns en tydlig skillnad mellan Columbus och Magellan. Columbus syfte med sina resor var att finna förmögenheter och viss mån erövra landområden. Européerna ansåg sig överlägsna ursprungsbefolkningen och tyckte sig ha rätt att göra vad de ville med dem.

Columbus och hans efterföljare gjorde sig skyldig till oerhörda övergrepp mot urbefolkningen och utrotade nästan hela folkstammar och kulturer.

Magellan var mest upptäcktsresande och ville upptäcka nya landområden och sjövägar. Han ägnade sig även åt viss handel och var ganska mån om att hålla sig väl med innevånarna i de länder han ”upptäckte”.
Naturligtvis gjorde han vissa övergrepp men det var lite i tidens anda.

I den mån Magellan påverkade befolkningen i de länder han upptäckte så var det att han öppnade upp handelsvägar och fick igång handel mellan länder som tidigare inte haft någon eller liten kontakt med varandra.

Hälsningar
Eric


Hej Erik! Vi är tre personer som jobbar med upptäcksresande på SO:n. vi undrar ´hur mötet mellan Christofer Columbus och Arawakerna blev, och varför det blev så? väldigt tacksam för svar!!

/ Oskar, 14 år från sverige

Hej Oskar

Det är segelsjöfart som är mitt egentliga ämne, men eftersom Columbus spelar en stor roll inom detta ämne så har jag lärt mig en del om arawakerna.

Man tror att arawakerna stammar från ett folk som kom vandrande från Sibirien och Alaska efter den sista istiden. De folkgrupperna vandrade sakta längre och längre söderut. Till det nu vi kallar mellan och Sydamerika.

Det intressanta med denna folkgrupp var att de behöll och spred sitt språk till andra folkgrupper. Man kan säga att arawakernas språk på den tiden hade samma funktion som engelskan har i dag. Arawakiskan omfattar ca.100 olika dialekter som bland annat fortfarande talas i Amazonas.

Så småningom flyttade också grupper av arawaker ut på öarna där de levde i grupper om ca.200 personer i varje by. De var ett fredligt folk som var väl organiserade.

De enda fiender de hade före Columbus var Kariberna som var kannibaler och jagade bl.a. arawaker som villebråd.

Arawakerna blev ett lätt byte för Columbus och hans efterföljare. Man gjorde dem till slavar och tvingade dem till hårt arbete i gruvor och liknande. De var inte fysiskt byggda för den typen av arbete så de flesta dog p.g.a. slaveriet. De få som gjorde uppror slog man ihjäl eller så dog de av sjukdomar som inkräktarna hade med sig.

Från att det hade funnits 2-3 miljoner arawaker (några forskare tror att det kan ha varit 8 miljoner) så hade folkstammen minskats ner till bara några tusen i mitten av 1600-talet på grund av Columbus och hans efterföljares övergrepp.

Så småningom började Arawakbefolkning sakta växa till sig på lite olika sätt och på olika platser. Bland annat förliste två slavskepp år 1635 utanför ön S:t Vincent i små Antillerna. Slavarna tog sig iland och möttes av arawaker.

Mötet kom att bilda en ny kultur Garifuna. Språken blandades ihop med engelska och spanska och blev Garifunas eget. Nu räknar man att det finns ca.100000 Garifunas. De flesta lever kring kusten av Honduras och Belize. Ca.4000 lever i Guatemala.

Så svaret på din fråga om vad som hände med Arawakfolket var att de till största delen utrotades av Columbus och hans efterföljare och den lilla spillra som överlevde bildade tillsammans med förrymda slavar en ny folkgrupp Garifunas.

Arawakernas språk finns delvis bevarade av andra folkgrupper bl. annat i Amazonas. Det finns en svensk professor som heter Alf Hornborg (Lunds universitet) som särskilt har intresserat sig för Arawakfolkets språk i Amazonas.

Hälsningar
Eric


Hej Eric, detta är en fråga till dig, har du någon gång seglat på något stort hav? om du har hur långt, och vad var det för slags Skepp? :-)

/ Klas, 14 år från Växjö

Hej Klas

Jag började som mycket ung att kappsegla med jollar. När jag blev större blev också båtarna större och det blev mer och mer havskappsegling. Genom detta har jag seglat både på nordsjön, Engelska kanalen, i Atlanten. och utanför flera av Europas kuster.

Så min seglingserfarenhet kommer ihuvdsakligen från kappseglingsbåtar samt familjesegelbåtar och en och annan segelskuta.

Det som har gett mig mest kunskap om segelsjöfart (förutom böcker - internet och muséer) är att två äldre sjömän (en sjökapten och en segelmakare) bestämde sig för att jag skulle bli deras "lärjunge" och de lärde mig mycket.

Så man skall lyssna på de som är äldre. De kan ofta mycket.

Hälsningar
Eric


Tjena, jag undrar hur kineserna seglade på haven /wiliama

/ Wiliama, 13 år från Växjö

Hej Wiliama

Kinesisk sjöfart och dess traditioner är för de flesta européer något ganska okänt. Främst för att Kina försökte att isolera sig från omvärlden på flera olika sätt. Det mest kända och tydliga är den kinesiska muren.

Det gjorde att sjöfarten i Kina utvecklades ganska oberoende av vad som hände i övriga världen.

Kineserna var först med mycket och gjorde uppfinningar som det tog flera århundranden innan Europa fick kännedom om dem.

De byggde stora seglande djonker redan på 200-talet när vi fortfarande for omkring med mindre vikingafartyg.

Under 1000-talet var kompassen i allmänt bruk i Kina och på 1300-talet utvecklades kompassen så att kunde användas på ett gungande skepp.

År 984 byggde man de första slussarna i Kina.

På 1200-talet började man att bygga djonker med vattentäta skott. Man byggde ”vattensäkra” väggar inuti fartyget så att om fartyget gick på grund och slog upp ett hål så skulle fartyget inte sjunka och man kunde i bästa fall rädda lasten. Idèn med vattentäta skott var det man gjorde till en stor sak med Titanic. Hur det gick med hennes osänkbarhet känner vi ju till men Kineserna var ca. 800 år före med den idèn.

Kineserna var också först med att förse sina fartyg med balansroder på ungefär samma sätt som vi har på våra segelbåtar i dag samtidigt som vikingarna kämpade med att styra sin båtar med en åra som man fäste på höger sida av båten. Därför kallas den högra sidan av ett fartyg fortfarande för styrbord.

Den kinesiska sjöfarten var allmänt väl utvecklad. Från 700- till 1500-talet var kineserna troligen världsledande . De var skickliga fartygsbyggare. Fartygen kunde ha en längd uppemot 70 meter.

Kinesisk sjöfart förknippas nog helt med djonken. Detta fartyg är högt i stäven och i aktern.
Vanligtvis har djonken två stora master och en liten längst akterut, varav den senare, liksom djonkens lilla bogspröt, står på sidan om fartygets mittlinje. På dessa förs tunga fyrkantiga segel av mattor, utspända genom flera horisontella bamburör, vart och ett fäst till en ring, som löper på masten, då seglet sätts och bärgas. Djonkriggen anses vara mycket lätthanterad.

Den första djonk som seglade till Europa var Keying uppkallad av sin upphovsman Qiying. Det skedde år 1848. Den var 27,4 meter lång. Storseglet (av mattliknande väv) vägde nästan 9 ton och rodret vägde ca. 7 ton.

Hälsningar
Eric


Hi Eric plz tell me more about Blackbeard and if it was a person named Edward Kenway? have a nice day

/ jordan, 13 år från london ENGLAND

Hi Jordan

You must excuse my English. I'm an old man so it was a long time since I studied English.

" Captain Blackbeard " was born about 1680 near Bristol in England , probably as Edward Teach although his exact identity never have been established. He died Nov. 22, 1718 on Ocracoke Island ,North Carolina's coast . He was one of the Caribbean's most famous pirate.

During his time as a pirate , he used more than thirteen names, except " Blackbeard " was also "Sea Devil " a recurring name that he used .

Blackbeard sailed the ship Queen Anne's Revenge , and was one of the most feared pirates of his time. When he was at the peak of his power , he had a small fleet consisted of four ships with a crew of 300-400 pirate.

For many years, fled Blackbeard aside fleet , and made many hijackings , and it existed many awful tales about him like that he sold his soul to the devil , and he ripped the lungs out of a man who was still alive.

Blackbeard was known to always carry six sharp loaded gun wherever he went , and for that - when he boarded the ship - have glowing pieces of burning hemp ropes , secured in his beard so that a mysterious fog framed his face.

It is likely that the myths about Blackbeard much exaggerated.

He seems , in fact, been an educated person , fair and highly regarded by his crew. He should never have damaged any prisoner of war unnecessarily. In the country , he has often been described as unusually well-dressed and dignified , he could easily be confused with the colonial civil servant anywhere.

He fostered his reputation as well as his theatrical appearance in battle. With theatrical effects, he avoided in that way many bloodbath.
Greetings

Eric


Vilka konsekvenser blev det i dagens samhälle efter Marco Polos upptäckter?

/ Sofia, 11 år från Stockholm

Hej Sofia

Marco Polo var den förste europé som lärde känna Fjärran östern.

Marco Polos far och farbror Maffeo var venetianska köpmän av adlig börd, och hade i början av 1260-talet gjort en landresa till Kina. Där träffade de Khubilai Khan, som var ståthållare i Cambuluc (Peking). Han lät bröderna återvända som sina sändebud till påven och bad att denne skulle sända bildade män till khanen för att undervisa hans folk i kristendom och västerlandets kultur.

År 1269 återkom bröderna, och påbörjade återresan till Kina åtföljda av den unge Marco.

Marco Polo var i Fjärran östern i 24 år. Dåvarande khanen ville inte släppa iväg honom men till slut fick han tillåtelse att resa hemåt.

Efter hemkomsten till Venedig känner man inte till Polos öden förrän 1298. Han var då befälhavare på ett venetianskt fartyg som förlorade en sjöstrid mot Genua och blev tillfångatagen och förd till Genua.
Under sin ettåriga fångenskap där dikterade han sina reseskildringar för en medfånge.

Det är genom dessa berättelser som västvärlden fick kunskaper om orienten och inte minst dess rikedomar som lockade många att vilja resa dit.

Marco Polo beskrev i sina berättelser Kinsai som på den tiden var världens största stad med dess milslånga gator, ett enormt stort torg och 12 000 broar som gick över dess kanaler. Han skildrade den rika kryddmarknaden i Zaiton vid Fukiensundet och öriket Zipangu, där ädla metaller fanns i sådant överflöd att det kungliga palatset var täckt med guldplåt.

Många betraktade Marco Polos berättelser som skrönor och påhitt, men några trodde på det han berättade. Bland annat Columbus, som förde ett latinskt exemplar av Polos bok med sig på sin första resa.

Marco Polos bok fick stor spridning under medeltiden.

Självklart hade Marco Polo stor påverkan på vad som skedde under de närmaste århundrandena. Inte minst när det gällde att upptäcka nya landområden och att göra lönsamma affärer.

Det samma gäller för Marco Polo som för många andra upptäckare. Hade inte de gjort sina upptäckter hade någon annan gjort det ett antal år senare. Så utvecklingen torde ha blivit ungefär densamma oavsett av vem och när upptäckterna gjordes.

Marco Polos berättelser finns idag utgivna på olika sätt och jag rekommenderar dig att läsa om hans liv. Ett mycket spännande och annorlunda liv.

Hälsningar
Eric


Hej!
Hur har Leif Eriksson påverkat vårt samhälle?

/ Julle, 14 år från Stockholm

Hej Julle


Leif Erikssons upptäckt av Amerika har inte påverkat utvecklingen i Europa på något sätt.

På den tiden fanns inga tidningar, TV, radio, internet o.s.v. så det enda sättet att sprida nyheter på var via ”mun mot munmetoden”. Man berättade vad man hade hört för varandra vid kvällselden eller vid handelsplatser eller vid ting. Så det kunde ta mycket lång tid innan en nyhet spred.

På Island och Färöarna har man en lång tradition av historieberättande och det är dessa historier som senare skrevs ner av dåtida ”historiker" .

Leif Erikssons resa till Nordamerika skildras i Grönlänningasagan.
som ett resultat av att Leif hamnade ur kurs. Den andra resan framställs som en förberedd expedition.

Enligt Erik Rödes saga seglade Leif Eriksson till Norge 999, där han som hirdman (soldat) kom att ingå i kretsen runt kung Olav Tryggvason. Leif Eriksson fick i uppdrag att införa kristendomen på Grönland, dit han seglade tillsammans med kristna präster
.
Leif Eriksson var sannolikt den förste europé som landsteg i Nordamerika. Det ska ha skett omkring år 1000. Resan till Nordamerika skildras i Erik Rödes saga och i Grönlänningasagan.

Enligt Grönlänningasagan nådde Bjarne Herjolfsson 986 Nordamerikas kust. Han landsteg dock aldrig utan återvände till Grönland. Senare sålde Herjolfsson sitt skepp till Leif Eriksson.

Efter ankomsten till Grönland seglade Leif Eriksson sydväst och gick i land på Baffinön, av Leif kallat Helluland. Längre söderut nådde han en skogig kust som han kallade Markland (dagens Labrador).

Två dygn senare slog han vinterläger i ett grönt landskap, som han kallade Vinland (efter vildvinsrankor eller ordet vin som på fornnordiska kan betyda 'gräsmark'). Vinlands geografiska placering är omtvistad.
Leif Eriksson återvände därefter till Grönland, troligen år 1000. där övertog han gården Brattalid.

Leif Erikssons efterföljare.

Senare seglade Leif Erikssons bror Torvald till Nordamerika, men dödades av "skrälingar", (nordbornas namn på ursprungsbefolkningen .)

Enligt Erik Rödes saga seglade Torfinn Karlsämne i början av 1000-talet tillsammans med 160 män och några kvinnor västerut med tre skepp. De hade med sig boskap och andra förnödenheter och grundlade en bosättning i Nordamerika. Men på grund av inre konflikter och konflikter med urbefolkningen upphörde bosättningen.

Att Leif Eriksson m.fl. upptäckte Amerika 500 år före Columbus är allmänt accepterat. Man har upptäckt en bosättning på Newfoundlands norra udde där man bland annat hittade en ringnål och ben efter husdjur som man har daterat med C14-metoden.
.
Den amerikanska kongressen har beslutat att man skall uppmärksamma nordbornas upptäckt med Leif Eriksson Day som firas den 9 okt varje år.

Man tror att Leif Eriksson levde mellan ca. 970 - 1020

Hälsningar
EricHur har Vasco Da Gamas upptäckt påverkat dagens samhälle, hur skulle det se ut om han inte upptäck sjövägen till Indien?

/ Ida, 13 år från Sverige

Hej Ida

Vasco da Gama var den förste att finna en sjöväg till Indien. Da Gama letade sig söderut längs Afrikas kust, rundade Godahoppsudden i söder och anlände år 1498 till staden Calicut i Indien.

Den muslimska lokalbefolkningen var ytterst ovillig att handla med européerna, men Da Gama lade märke till att de fartyg de stötte på saknade samma slags kanoner som de europeiska. Da Gama använde därför sin vapenmakt till att hota lokalbefolkningen och tvinga dem till handel.

Drivkraften bakom européernas upptäcktsfärder var att få del i handeln över Indiska Oceanen. Européerna hade dåliga kunskaper om länderna i Asien, men genom upptäckare som venetianen Marco Polo (ca 1254-1324) och araben Ibn Battuta (ca 1304-1368) fick man en del kunskaper om Kina och Indien.

Vetskapen om Asiens rikedomar lockade många att försöka hitta en väg till Indien. Landvägarna kontrollerades dock av starka islamiska makter som det osmanska riket, så européerna fick försöka använda sjövägar.

Det räckte inte med ekonomiska motiv till att göra långa upptäcktsresor. Det behövdes både tekniska och tankemässiga förutsättningar för att långa sjöfärder skulle bli möjliga att genomföra. En viktig sådan förutsättning var att kunna hitta vägen. Här hjälptes européerna av kartritningsteknik från Kina, som blev mer tillgänglig tack vare produktion av papper samt förmågan att trycka böcker. Även papperet och boktryckarkonsten hade kommit från Kina via mongolerna till Europa, liksom kompassen, som också var till stor hjälp. Navigeringskonsten förbättrades tack vare persiska astronomers kartläggning av stjärnhimlen.

Hade inte Vasco Da Gama gjort sin upptäcktsresa till Afrika och slutligen till Indien hade någon annan gjort det inom bara några årtionden. Det låg helt i tiden. Resultatet hade då sannolikt blivit det samma för eftervärlden.

Flera stora länder såg möjligheter att förutom att utöka sin makt dessutom tjäna stora förmögenheter på att mer eller mindre skaffa sig ensamrätt på handel inom sina nya områden.

Du undrar över hur Vasco Da Gama påverkade utvecklingen. På samma sätt som andra upptäcktsresor ledde Da Gamas efterföljare till övergrepp och förtryck av de upptäckta landområdena, men till skillnad mot andra så bidrog Da Gamas upptäckt mest till en utvidgad handel som förmodligen ledde mer till gott än till ont.

Hälsningar
Eric


Vad gjorde Christofer Columbus med indianerna och hur förändrade han deras liv?

/ Mari, 14 år från Söderttälje

Hej Mari

Tidigt på morgonen den 12 oktober 1492 gick Columbus iland på en liten ö nära Bahamas och reste den spanska flaggan på stranden. Några decennier senare var människorna på en hel kontinent i stort sett utrotade.

Vad gjorde de som upptäckte Amerika? Och hur kunde de vara så grymma? De ansåg att urinnevånarna var ett lägre stående folkslag nästan jämnställt med djur och att man i stort sett kunde göra vad man ville med dem.

Till exempel arawakindianerna, ett indianskt folk som kom till Bahamas cirka 500 år f. Kr, de utplånades på bara ett par generationer.

Columbus upptäckt av Amerika startade en debatt i Europa. Var infödingarna människor eller var de närmare djur?

Spanjorernas kolonisation av den nya världen ledde till att indianerna nästan dog ut. De föll offer för främmande sjukdomar och sina nya herrars skoningslösa våld och förtryck.

Indianer som vägrade slava åt den vite mannen, eller de som européerna helt enkelt tyckte var för slöa, kunde få öron, tungor och näsor avskurna. Andra grillades sakta till döds över öppen eld av de kristna upptäckarna.

Spanjorerna var på jakt efter guld och rikedomar i det nya landet. De urinvånare som inte ville arbeta åt dem, och de som inte frivilligt lämnade över sitt guld, stod helt enkelt i vägen för dem.
Att klassa dessa människor som mindre värda gjorde det lättare att röja dem ur vägen.

Man beräknar att ca. 90% av urinnevånarna utrotades antingen genom sjukdomar, krig eller ren utrotning.

Samtidigt som européerna började kolonisera Amerika försökte sydamerikanska indianstammar, som själva kallade sig kariber, erövra de västindiska öarna. Därför kom denna övärld att kallas för Karibien. Européerna utrotade i det närmaste kariberna. De kvarvarande resterna drevs tillbaka till det område vi i dag kallar Venezuela.

Kariberna påstods vara människoätare, och Columbus kallade dem caribales, vilket tros vara ursprunget till begreppet kannibal.
Infödingarnas möte med européerna var närmast katastrofal. Man kan utgå från att de helst velat slippa att bli ”upptäckt”.

Européernas övergrepp mot urbefolkningarna kan utan tvekan jämföras med nazisternas utrotning av judar, zigenare och andra som de tyckte inte passade in i den ariska rasen
.
Så de tidigare erövrarna av Syd- och Nordamerika var inga ”snälla” pojkar.

Hälsningar
Eric


Stämmer det att vikingarna kallade Nordamerika för Vinland för att det växte vindruvor där?

/ Ella, 10 år från Landvetter

Hej Ella

Vinland är en fornnordisk benämning på den nordamerikanska kontinenten. Området som berörs är främst den del som idag utgörs av Kanada och Newfoundland.

Leif Eriksson (fornisländska: Leifr Eiríksson), även Leif den lyckosamme (fornisländska: Leifr inn heppni), troligen född omkring 970 på Island, död omkring 1020, var en sjöfarare och upptäcktsresande från Grönland. Leif Eriksson var sannolikt den förste europé som landsteg i Nordamerika. Det ska ha skett omkring år 1000.

(Det kan ha funnits en irländsk munk som hette Brendan som redan på 500-talet hade seglat till Nordamerika.)

Leif Eriksson slog läger i ett grönt landskap, som han kallade Vinland (efter vildvinsrankor eller ordet vin som på fornnordiska kan betyda 'gräsmark'). Så namnet Vinland kan lika gärna komma från ordet gräs som vinstockar.

En gammal isländsk historieskrivare Are Frode, skrev omkring 1120-30 om Vinlands upptäckt. Som källa hade han sin farbroder, Thorkel Gellisson, som i sina unga dagar, omkring 1060-70, hade uppehållit sig på Grönland och där träffat en man som hade mött Leif Eriksson efter hans hemkomst från Vinland.

Den svenske arkeologen Mats G Larsson har under 1990-talet letat efter platsen för Leif Erikssons Vinland. Enligt honom är en trolig plats för Leif Erikssons Vinland en plats strax norr om Yarmouth i sydligaste Nova Scotia, vid mynningen av Chegoggin River.

Hälsningar
Eric


Mellan vilket årtal levde Christofer Columbus?

/ Rebecka, 13 år från Uppsala

Hej Rebecka

Christofer Columbus vars italienska namn var Cristoforo Colombo. Han föddes 1451 (någon gång mellan 26 augusti och 31 oktober) Det är okänt var han är född men ett 20-tal platser i Europa påstår att han föddes just där. Han dog den 20 maj 1506 i Valladolid, Spanien.

Han var en genovesisk ( från staden Genua som då var ett eget ”land” men som nu tillhör Italien) upptäckare och köpman som med stöd från spanska kungaparet gav sig iväg över Atlanten för att finna en annan sjöväg än vad Vasco da Gama gjorde till Indien.

Columbus nådde Amerika år 1492. Han trodde då att han hade funnit en västlig rutt till Indien och befolkningen i Amerika kom därför att kallas indianer. Det blev starten till europas kolonisering av den nyupptäckta kontinenten.

Hälsningar
Eric


Vem var Christofer Columbus?
Vad gjorde han?

/ Klara, 13 år från Uppsala

Hej Klara.

Den vanligaste frågan som jag får i "panelen svarar" handlar om Columbus.

Han var den som upptäckte Amerika. Egentligen var han ute efter att finna en ostlig sjöväg till Indien. Ända till sin död trodde han att det var Indien han hade funnit. och det var därför han kallade befolkningen indianer.

Egentligen så borde Amerika hetat Columbia, men det fick namnet av misstag eftersom en tysk kartritare trodde att det var Amerco Vespucci som hade upptäckt den nya kontinenten och ritade in det namn som han tyckte passade bäst på sin karta.

Vill du veta mer om Columbus kan du gå in på sidan om segelsjöfart och där gå vidare till upptäckare.

Eller så kan du gå in på "panelen svarar" och på delen som handlar om segelsjöfart skriva in Columbus i ämnesrutan så kommer alla mina tidigare svar om Columbus fram.

Lycka till med dina studier om Columbus.

Hälsningar
Eric


Hejsan. nu har jag läst några sidor av svar (samt en del andra texter) och skulle vilja veta hur man blir upptäcksresare. jag vet att det nuförtiden finns något tråkigt som heter satteliter och som förmodligen skulle ha upptäckt o upptäckta öar så att om man skulle vilja hitta något okänt förmodligen skulle vara tvungen att bege sig under jorden/berg/havet men ändå.
Sedan undrar jag hur man ska göra om man vill börja segla eller så. Det verkar roligt. Dessutom kan det väl vara bra att kunna något om båtar innan jag sätter mig i en roddbåt till Australien eller något lika svårt företag!

/ , 14 år från Borås


Hejsan 14 år

Du har två frågor.

Den första handlar om hur man blir upptäckare.
Det är lättare att svara på än vad du kan ana. Huvuddelen av jordklotet består av vatten och största delen av vattnet är hav som till stora delar ännu inte är utforskad. Så om du vill göra helt nya upptäckter så föreslår jag att du utbildar dig till oceanograf, marinbiolog eller maringeolog.

Det är i haven man kommer att göra framtidens stor upptäckter. Både av mineraler, nya djurarter, och växter som kan leda till nya mediciner m.m.
Om jag hade varit ung i dag så skulle jag allvarligt fundera på något av dessa yrken eller så skulle jag ha blivit marinarkeolog.

Som gammal seglare så vet jag att segling är bland de finaste sysselsättningar man kan ägna sig åt. Det bästa är man kan börja som ung och fortsätta att segla som mycket gammal.

Vill man lära sig att segla så kan man gå en kurs hos ngt. företag som ger kurser, men det är mycket dyrt. Då är det bättre att man söker sig till ett segelsälskap som har ungdomsverksamhet och i Borås finns det ett sådant.

Du kan ta kontakt med dem. Här har du deras adress:
Borås SS - Segling
Joachim Stadig, Gustav Adolfsgatan 67 A
50457 Borås
E-post: joachim.stadig@sp.se

Ett annat alternativ är att gå med i sjöscouterna . De har en mängd olika aktiviteter som handlar om båtar och segling. Alla deras aktiviteter görs till självkostnadspris. De har båtar i olika storlekar.

När man har tagit förarbevis kan man få låna båt och segla på egen hand. Mina barnbarn är båda med i sjöscouterna och 16:åringen (flicka) har tagit förarbevis och är mycket aktiv i föreningen.

Den sjöscoutkår som jag har hittat närmast Borås är två kårer i Göteborg och här har du adress och telefonnummer till dem.

Göteborgs sjöscoutkår
Box 12050, Klippan 5
401 41 Göteborg
031-24 24 82 Klippan
031-97 07 33 Brännö.

Du kanske blir både sjöscout och havsforskare.
Vad du än hittar på så hoppas jag att du får det trevligt.

Hälsningar
Eric


Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB