Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida
Panelen svarar

Här är de frågor som har besvarats inom ämnet segelsjöfart. Är du intresserad av något speciellt så kan du spara tid genom att söka efter det.

Sökord:
Kategori:

Här kan du ställa en egen fråga till Eric Wickenberg om segelsjöfart!


Vasco da gamas, Ferdinand Magellans, Christoffer Columbus, Amerigo Vespucci, Bartolomeu Dias, John Cabot. Kan du ge lite snabb fakta om dom och säga konsekvenserna som blev när de "upptäckte"? Som vi kan se fortfarande idag?

/ Frida, 14 år

Hej Frida

Det var många frågor i en.


Först kort om personerna.
Vasco da Gama var den förste att finna en sjöväg till Indien. da Gama letade sig söderut längs Afrikas kust, rundade Godahoppsudden i söder och anlände år 1498 till staden Calicut i Indien.

Magellan var i första hand upptäckare av nya sjövägar och dessa används än i dag. Viktigaste upptäckten fick bära hans eget namn Magellans sund. Dessutom var han den förste som seglade jorden runt. Inte i samma resa utan i två resor som hade olika utgångspunkter men sammanlagt ledde de honom jorden runt.

Columbus sökte efter sjövägen till Indien och trodde att han hade gjort det när han fann land när han seglat västerut. Det var Inte Indien utan Amerika som han hade upptäckt. Den övärld han först kom till kallas numera följaktligen Västindien.

Vespuccis roll i sjöhistorien är lite tvivelaktig. Han fick genom misstag det nya landet uppkallat efter sig. Egentligen borde det ha hetat Columbia. Mycket av det som skrivits av och om honom är sant men mycket är påhitt och skrönor. Det är till och med osäkert att han över huvud taget kom till Amerika. Sannolikt gjorde han två resor till Amerika men sannolikt inte som någon framstående befälhavare.

Bartolomeu Dias
Var den som först upptäckte Goda hoppsudden. Han var en erfaren sjöman som gjorde det möjligt för andra att finna sjövägen till Asien.

John Cabbot född omkring 1450 som Giovanni Caboto, död omkring 1499, var en italiensk upptäcktsresande som seglade under engelsk flagg och tog därför ett engelskt namn. Han var den andre att nå Kanada (efter vikingarna).

Han var också en av det första som nådde Amerikas fastland.
Dessa sjöfarare gjorde det möjligt för länder i Europa att lägga sig under sig nya länder och skaffa sig förmögenheter.

I de flesta fall ledde deras upptäckter till övergrepp och folkmord på de infödda. Jag skulle tro att de flesta innevånarna i de ”nya” länderna skulle velat ha förblivit oupptäckta.

Än i dag finns spår av förtrycken kvar bland annat av aborginerna i Australien, de infödda i Nya Zeeland, afrikanerna som blev slavar i Amerika och inte minst folkmorden och fördrivningen av Nord- och Syd Amerikas indianer som än i dag i många fall får leva i reservat..

Hälsningar


hej, vi håller på med Amerigo Vespucci i skolan och jag har lite frågor.

Vad blev konsekvenserna för Spanien när Amerigo Vespucci upptäckte Amerika?
Vad blev konsekvenserna för Portugal när Amerigo Vespucci upptäckte Amerika?

Tacksam för snabbt svar!:)

/ Maja, 14 år

Hej Maja

Jag har nyligen svarat på en fråga om Amerigo Vespucci. Om du går in på "panelen svarar" och går in på segelsjöfart och i sökrutan skriver Amerigo Vespucci så hittar du svar på dina frågor.

Hälsningar
Eric


Hej Eric
Jag har en fråga som inte hittar svar på.
Hur såg handel ut i Europa innan de nya handelsvägar upptäcktes??
Vi har en projekt i SO.

/ Elaf, 14 år från Sverige

Hej Elaf

Det här är en ganska svår fråga att svara på eftersom frågan berör flera århundraden med många krig och politiska förändringar så jag skall försöka ge ett sammandrag över handelsvägarnas historia.

Före 1000-talet skedde den mesta av handeln via landvägar och kortare sjötransporter. Under det vi kallar för vikingatiden blev båtarna både sjösäkrare och större så att de kunde ta större och större laster. Vi tänker oss vikingarna mest som rövare men de var i minst lika stor del handelsmän.

De flesta längre handelsfärderna från Sveariket gick österut mot det vi i dag kallar Ryssland och Baltikum. De mindre fartygen sökte sig upp i floderna och bedrev sin handel så långt bort som till Kaspiska havet.

Dessa östliga resor intresserade främst nordbor från sveariket även om det finns många uppgifter om både danskar, norrmän och islänningar på dessa färder. Många nordbor anslöt sig till den östromerske kejsarens här och flotta, några ingick dessutom i det väringagarde som var kejsarens livvakt.

Nordbornas resor i österled skiljde sig från resorna västerut som till stor del var rövartåg.

En av förklaringarna har varit att större vikingaskepp inte kunnat ta sig söderut på de ryska floderna. Resorna i österled blev därför mycket handelsresor men uppgifter finns också på vikingatåg. År 859 omtalas till exempel för första gången varjager, den fornryska beteckningen för nordbor: ”Det kom varjager från andra sidan havet och utkrävde skatt av cuderna och av slovenerna, av mererna och av vepserna samt av krivicerna.”

Ett problem för Sverige var att landet var utestängt från Nordsjön av dansknorska Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Den enda hamnen i väst låg i mynningen av Göta Älv och Nya Lödöse. För passage genom Öresund utkrävde den danska kronan Öresundstullen.

Vid flera tillfällen under andra halvan av 1400-talet och första halvan av 1500-talet gjorde svenskarna inbrytningar i Bohuslän för att säkra tillgången till en passage till Västerhavet om danskarna skulle blockera Göta älvs mynning.

Handeln under tidig medeltid, särskilt i norra Europa, var främst lokal.

Lyxvaror importerades fortfarande österifrån via Medelhavet, men handel med billigare konsumtionsvaror blev inte vanlig förrän under högmedeltiden.

Det fanns två huvudsakliga handelsområden: länder kring Östersjön och Nordsjön samt Medelhavsbäckenet. Utbytet mellan dessa två stora handelsområden skedde under 1100-1200-talet i hög grad landvägen, och utbytet av varor mellan nord och syd skapade enorma marknader i Champagne i norra Frankrike. Stora marknader som återkom i regelbunddet uppstod

Den ledande regionen inom handel under hela medeltiden och långt in på 1500-talet var Medelhavet med stadsstaterna i Norditalien där Genua, Florens och Venedig var ledande.
Italienska köpmän dominerade den europeiska handeln på Medelhavet och drev de mest avancerade och vidsträckta handelsorganisationerna.

Handeln mellan Norditalien och England stimulerade båda regionernas ekonomier genom en produktiv samverkan. När till exempel fartyg från Genua exporterade engelsk ull fick engelsmännen tillgång till marknader som de själva skulle haft mycket svårt att nå.

Genua var den främsta sjöstaten. Bland annat kommer jeansen från Genuesiska sjömän som hade hittat ett slitstarkt tyg i staden Nimes i Frankrike. Från Början kallades byxorna för genuas, men senare när amerikanarna upptäckte byxorna ändrades namnet till jeans. Så jeans är inte cowboy-byxor utan egentligen sjömansbyxor.

I norra Europa var Hansan ledande inom handeln i ett område som sträckte sig från Novgorod i öst till London i väst och från Bergen i nord till Brügge i syd. Det var ett nordeuropeiskt handelsförbund av varierande sammansättning som leddes av mäktiga handelsstäder som Lübeck, Hamburg och Danzig och där även Visby spelade en viktig roll. På 1360-talet hade Hansan skaffat ett totalt monopol på all transport och handel med de vanligaste exportprodukterna.

Så småningom löstes Hansan upp och det ledde till att vissa städer i Sverige fick mer eller mindre ensamrätt på långväga handel.

Det här ett ganska kort svar men för att få med alla förändringar av handelsvägarna hade jag behövt skriva ett mycket mycket långt svar.
Hoppas att du har nytta av det här.

En bok som för dig skulle vara intressant att läsa är ”röde Orm seglade Österut” som är en ganska sann och mycket spännande skildring av Vikingarnas handel österut.

Hälsningar
Eric


hej! vi håller på med Amerigo Vespucci i skolan och har två frågor.

Vilka stod bakom amerigo?
Vem bekostade hans resor?

tacksam för snabbt svar!

/ Maja, 14 år


Hej Maja

Att helt korrekt beskriva Amerigo Vespuccis bedrifter till sjöss är lite svårt. Det finns många brev och berättelser där han eller någon annan beskrivit hans bedrifter. Några är sanna och andra är sannolikt mycket osanna.

Vad som är sant är att han Föddes den 9 mars 1451 i Florens och dog den 22 februari 1512 i Sevilla.
För eftervärlden är han känd som den som fick ge namn till det nya landet Amerika.

Han var ingalunda den förste som steg i land på det nya landet. Det skulle lika gärna ha hetat Brendanland efter en munk som med stor säkerhet seglade till Amerika allra först. Eller Erikssonland efter vikingen Leif Eriksson eller Columbia efter Columbus.

Att han fick ge namnet till det nya landet beror sannolikt på ett misstag av en tysk kartograf och vetenskapsman som publicerar några av Vespuccis brev år 1501-1502. De skildrar fyra resor som Vespucci skall ha genomfört och är det viktigaste dokument som beskriver Vespuccis livsverk och personlighet.

I en latinsk översättning breven publicerade Martin Waldseemüller, där berättelsen om vespuccis fyra resor ("Quatuor navigationes") ingick i dennes Kosmografi, som trycktes 1507.

Det var i det arbetet, som Waldseemüller framkastade förslaget att uppkalla det nyupptäckta fastlandet i väster Amerigo, "emedan det upptäckts av Americus. Skriften spreds snabbt över Europa och plötsligt fick det nya landet heta Amerika.
".
Att Vespucci var en erfaren sjöman är det ingen tvekan om men han fick mycket kritik för att ”snott” åt sig äran av att ha upptäckt Amerika.

Han fick flera spanska utmärkelser och titlar som uppskattning för sina upptäckter som han verkligen gjorde, men de var jämförelsevis ganska små jämfört med att han skulle ha upptäckt Amerika.

Det är till och med lite osäkert att han kom till Amerika. Sannolikt var han med på någon expedition men sannolikt inte som någon betydelsefull befälhavare.

De som finansierade hans resor var bland annat den mycket förmögne italienaren furst Medici.Tidigt trädde han i tjänst hos handelshuset Medici i Florens, flyttade som dess ombud i november 1491 till Spanien och vistades i Sevilla vid tidpunkten för Amerikas upptäckt.

Då kung Ferdinand V i april 1495 efter Christofer Columbus andra resa återkallade det monopol på resor mot väster som Columbus erhållit, rustade flera företagsamma män (de s.k. mindre upptäckarna) ut enskilda expeditioner till de nya länderna. Vespucci har troligen tillhört dessa; åtminstone skildrar han själv två resor, som han i Spaniens tjänst företagit maj 1497 till oktober 1498 och maj 1499 till september 1500.

Det har skrivits många böcker om honom och det kommer sannolikt att skrivas fler men jag tror aldrig att man kommer att få fram hela sanningen om hans liv och leverne.

Hälsningar
Eric


Hej!
Vi håller på och läser om upptäckare i historian. Jag undrar lite om Bartolomues Diaz.

Vad konsekvenser blev det när han upptäckte vägen runt Afrikas sydspets för hans hemnation?

Han skulle ju också till Brasilien men dog på vägen dit.
Vilka konsekvenser skulle det bli för dem "upptäckta" om han kom fram?

Hur blev det för indianerna när Portugal kom dit?

Tacksam för svar!

/ Ida Persson, 14 år


Hej Ida

Man tror att Dias kom från en lång släkt av sjöfarare och hade gjort grundliga studier i navigation och astronomi. Han fick 1486 i uppdrag av kung Johan att finna Afrikas sydligaste punkt. Att finna denna rutt var viktigt för Portugal därför att oron i det Mongoliska väldet hade stängt handelsrutterna landvägen till fjärran östern.

Dias fick befälet över en flotta av tre skepp, och lämnade Lissabon år 1487 efter 10 månaders förberedelser. dias använde en ny strategi, han lät ett av de tre skeppen fungera som rent förrådsskepp, vilket gjorde att flottan kunde vara till sjöss längre tid. dias bror, Pedro, var kapten på förrådsskeppet.

Dias tog också med sig flera afrikanska tolkar som hade bott i Europa, vilka skulle hjälpa honom att upprätta handel med afrikaner.

Expeditionen seglade söderut i fyra månader, och stannade längs vägen för att bedriva handel. Han hamnade i en fruktansvärd storm i 13 dagar. När stormen bedarrade befann han sig ungefär 30 mil öster om Godahoppsudden utan att förstått att han hade rundat udden.

Invånarna i området försökte driva bort inkräktarna med stenkastning och de hade inte hunnit kasta många stenar innan Bartolomeo dias sköt en av dem med ett armborst, då flydde de.

Bartolomeo dias fortsatte och kunde till sin stora glädje se att kusten sträckte sig åt nordöst så långt ögat nådde. Dias ville fortsätta in i Indiska Oceanen. Men nu hade besättningen fått nog, de var mycket trötta och hungriga och övertalade dias att vända åter till Portugal.

Det var på tillbakavägen dias fick syn på den efterlängtade udden. Han gav udden namnet "Stormarnas udde" på grund av de stormar de råkat ut för, men kung John II döpte senare om den till Godahoppsudden, eftersom upptäckten av udden innebar att det nu fanns gott hopp om att finna vägen till Indien.

I Portugal erkände man inte honom som uddens upptäckare. Ändå utnämndes han 1494 som ansvarig för bildandet av en ny fartygsflotta, som skulle försöka nå Indien via Godahoppsudden.

I mars 1500 gav sig dias ut på sin sista upptäcktsresa. De kom till Sydamerika och gjorde den första dokumenterade europeiska landstigningen i Brasilien.

Efter att de hade lämnat Brasilien hamnade flottan i svår storm. Fyra av skeppen gick under, däribland Dias fartyg, vilket kostade honom livet.

I vanlig ordning försökte Europeerna göra sig så förmögna som det gick på bekostnad av de nya länderna. Portugal var inte en dom värsta, men att man i dag talar portugisiska i Brasilien är nog ett tydligt bevis för deras påverkan och makt.

Hälsningar
Eric


Hej!
I skolan får vi jobba med varsin upptäckare och jag fick upptäckaren Ferdinand Magellan. Jag skulle behöva lite hjälp med några frågor!

Vem/vilka bekostade resorna han gjorde?
Vad blev konsekvenserna för de "upptäckta"?
Varför seglade han jorden runt?

Tacksam för snabbt svar

/ Hanna, 14 år från LidköingHej Hanna, 14

Magellan var i första hand upptäckare av nya sjövägar och dessa används än i dag. Viktigaste upptäckten fick bära hans eget namn Magellans sund. Dessutom var han den förste som seglade jorden runt. Inte i samma resa utan i två resor som hade olika utgångspunkter men sammanlagt ledde de honom jorden runt.

Ferdinand Magellan föddes 1480 i Sabrosa i Portugal och dog 27 april 1521 på ön Mactan i Filippinerna. Han var en portugisisk sjöfarare och upptäcktsresande som seglade för både Portugal och Spanien.

Han gjorde tre upptäcktsresor förutom ett stort antal sjöfärder för Portugal innan han kom i onåd och blev spansk medborgare. Han var en av de mest erfarna av alla sjöfarare och användes också av sina regeringar som problemlösare och diplomat.

Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han var den som namngav Stilla havet. Han var också den förste att segla jorden runt, om än inte i samma resa. I en tidig resa seglade han från Europa österut till Indonesien och i sin sista resa nådde han samma longitud från andra hållet.

Magellan hade kännedom om portugisiska kartor som fanns i sjöfartsarkivet med antydningar att det fanns en förbindelse mellan Atlanten och Stilla havet i Sydamerika. Troligtvis var det viken vid Rio de Janeiro eller mynningen av Río de la Plata som blev av kartans skapare misstolkad som sund. Magellan bestämde sig därför att segla västerut för att hitta en väg till Kryddöarna. Han var övertygat om att dessa öar tillhörde den världsdel som 1494 tilldelades Spanien.

Magellan hittade betydelsefulla vänner för genomförandet av sin plan, bland annat astronomen Ruy Faleiro, föreståndaren av ett viktigt handelshus och kardinalen Juan Rodríguez de Fonseca.

Den 22 mars 1518 undertecknade Magellan i Valladolid ett fördrag med Karl I av Spanien över fem fartyg för en resa mot Stilla havet. Om resan lyckas skulle Magellan och Ruy Faleiro tjäna en femtedel av inkomsterna.

Deras familjer fick tillåtelse att tillsätta guvernörer i de nyupptäckta områdena. Dessutom försäkrade kejsaren att ingen annan person får rättighet att utföra samma resa under loppet av tio år. Resan betalades till största del av den spanska kronan och rederiet Cristobal de Haro.

Syftet med Magellans upptäcktsresor var som alltid möjligheter att skaffa sig en förmögenhet.

Magellan var mest upptäcktsresande och ville upptäcka nya landområden och sjövägar. Han ägnade sig även åt viss handel och var ganska mån om att hålla sig väl med innevånarna i de länder han ”upptäckte”.
Naturligtvis gjorde han vissa övergrepp men det var lite i tidens anda.

I den mån Magellan påverkade befolkningen i de länder han upptäckte så var det att han öppnade upp handelsvägar och fick igång handel mellan länder som tidigare inte haft någon eller liten kontakt med varandra.

Hälsningar
Eric


Hej! Vi jobbar med ett projekt i skolan om upptäckare.
Jag undrar några saker om Ferdinand Magellan.

Kan vi se någon påverkan på det han upptäckte idag?

Vad blev det för konsekvenser med hans upptäckt för hem nationen?

Och hur påverkades de människor som Magellan "upptäckte"?

/ Jonna, 14 år från Sverige

Hej Jonna

Magellan var i första hand upptäckare av nya sjövägar och dess används än i dag. Viktigaste upptäckten fick bära hans eget namn Magellans sund.

Ferdinand Magellan föddes 1480 i Sabrosa i Portugal och dog 27 april 1521 på ön Mactan i Filippinerna. Han var en portugisisk sjöfarare och upptäcktsresande som seglade för både Portugal och Spanien.

Han gjorde tre upptäcktsresor förutom ett stort antal sjöfärder för Portugal innan han kom i onåd och blev spansk medborgare. Han var en av de mest erfarna av alla sjöfarare och användes också av sina regeringar som problemlösare och diplomat.

Han var den förste att segla från Europa västerut till Asien och han var den som namngav Stilla havet. Han var också den förste att segla jorden runt, om än inte i samma resa. I en tidig resa seglade han från Europa österut till Indonesien och i sin sista resa nådde han samma longitud från andra hållet.

Magellan hade kännedom om portugisiska kartor som fanns i sjöfartsarkivet med antydningar att det fanns en förbindelse mellan Atlanten och Stilla havet i Sydamerika. Troligtvis var det viken vid Rio de Janeiro eller mynningen av Río de la Plata som blev av kartans skapare misstolkad som sund. magellan bestämde sig därför att segla västerut för att hitta en väg till Kryddöarna. Han var övertygat om att dessa öar tillhörde den världsdel som 1494 tilldelades Spanien.

Magellan hittade betydelsefulla vänner för genomförandet av sin plan, bland annat astronomen Ruy Faleiro, föreståndaren av ett viktigt handelshus och kardinalen Juan Rodríguez de Fonseca.

Den 22 mars 1518 undertecknade Magellan i Valladolid ett fördrag med Karl I av Spanien över fem fartyg för en resa mot Stilla havet. Om resan lyckas skulle Magellan och Ruy Faleiro tjäna en femtedel av inkomsterna.

Deras familjer fick tillåtelse att tillsätta guvernörer i de nyupptäckta områdena. Dessutom försäkrade kejsaren att ingen annan person får rättighet att utföra samma resa under loppet av tio år. Resan betalades till största del av den spanska kronan och rederiet Cristobal de Haro.

Syftet med magellans upptäcktsresor var som alltid möjligheter att skaffa sig en förmögenhet.

Hälsningar
Eric


Hej, jag undrar om upptäckten av att hitta en passage till Ostindien förbi Godahoppsudden är en sådan viktig händelse och vilka viktiga händelse som kom av den upptäckten?

/ Hanna, 15 år

Hej Hanna

Upptäckten av sjövägen till södra Afrika var i sig kanske inte så viktig i sig, förutom att man fann flera handelspartner på vägen dit.
Det viktiga var vad som hände efter upptäckten av ”Afrikas hor”.
Det var Bartolomeu Dias som försts kom till det vi kallar Goda hoppsudden. Han föddes år 1450. Hans namn stavas på många olika sätt, bland annat Bartholomew Dias, Bartolomeo Diaz och Bartholomeus Diaz.

Man tror att Dias kom från en lång släkt av sjöfarare och hade gjort grundliga studier i navigation och astronomi. Han fick 1486 i uppdrag av kung Johan att finna Afrikas sydligaste punkt. Att finna denna rutt var viktigt för Portugal, därför att oron i det Mongoliska väldet hade stängt handelsrutterna landvägen till fjärran östern.

Dias fick befälet över en flotta av tre skepp, och lämnade Lissabon år 1487 efter 10 månaders förberedelser. Dias använde en ny strategi, han lät ett av de tre skeppen fungera som rent förrådsskepp, vilket gjorde att flottan kunde vara till sjöss längre tid. Dias bror, Pedro, var kapten på förrådsskeppet.

Dias tog också med sig flera afrikanska tolkar som hade bott i Europa, vilka skulle hjälpa honom att upprätta handel med afrikaner.

Expeditionen seglade söderut i fyra månader, och stannade längs vägen för att bedriva handel. Han hamnade i en fruktansvärd storm i 13 dagar. När stormen bedarrade befann han sig ungefär 30 mil öster om Godahoppsudden utan att förstått att han hade rundat udden.

Invånarna i området försökte driva bort inkräktarna med stenkastning och de hade inte hunnit kasta många stenar innan Bartolomeo Dias sköt en av dem med ett armborst, då flydde de.

Bartolomeo Dias fortsatte och kunde till sin stora glädje se att kusten sträckte sig åt nordöst så långt ögat nådde. Dias fortsatte till och ville fortsätta in i Indiska Oceanen. Men nu hade besättningen fått nog, de var mycket trötta och hungriga och övertalade Dias att vända åter till Portugal.

Det var på tillbakavägen Dias fick syn på den efterlängtade udden. Han gav udden namnet "Stormarnas udde" på grund av de stormar de råkat ut för, men kung John II döpte senare om den till godahoppsudden, eftersom upptäckten av udden innebar att det nu fanns gott hopp om att finna vägen till Indien.

I Portugal erkände man inte honom som uddens upptäckare. Ändå utnämndes han 1494 som ansvarig för bildandet av en ny fartygsflotta, som skulle försöka nå Indien via Godahoppsudden.

Vasco da Gama var utsedd att leda expeditionen med Dias ombord så långt som till Kap Verde-öarna, där Dias på order av den nye portugisiske kungen Manual skulle etablera handelsstationer i vad som idag är Moçambique.

Da Gama fortsatte och fann vägen till Indien.
Därefter hände det viktiga. Flera länder började med intensiv handel med länder i Asien eftersom transporterna för ex.v kryddor ,siden m.m. blev så oerhört mycket lägre jämför när allt skulle transporteras med kamelkaravaner och köpmännen fick betala tullar flera gånger på vägen till Europa. Vinsterna blev självklart oerhört mycket större också.
Många länder försökte att få ensamrätt med områden i Asien och självklart försökte man även att kolloniasera länder och öar. Flera länder lyckades också.

Hälsningar
Eric


Hej! I skolan jobbar jag med Vasco da Gama och jag undrar om vad konsekvenserna blev när han kom hem från Indien. T.ex. hur Portugal påverkades om hans upptäckt och hur påverkades folket i Indien av att han kom dit? Tacksam för snabbt svar!

/ Filippa, 15 år från Lidköping

Hej Filippa

Vetskapen om Asiens rikedomar lockade många att försöka finna bättre vägar till Indien. Landvägarna kontrollerades dock av starka islamiska makter som det Osmanska riket, så européerna fick försöka att finna sjövägar.

Vasco da gama var den förste att finna en sjöväg till Indien. da gama letade sig söderut längs Afrikas kust, rundade Godahoppsudden i söder och anlände år 1498 till staden Calicut i Indien.

Den muslimska lokalbefolkningen var ytterst ovillig att handla med européerna, men da Gama lade märke till att de fartyg de stötte på saknade samma slags kanoner som de europeiska. Da Gama använde därför sin vapenmakt till att hota lokalbefolkningen och tvinga dem till handel.

Du undrar över hur konsekvenserna blev av Vasco da gamas upptäck. På samma sätt som andra upptäcktsresor ledde da Gamas efterföljare till övergrepp och förtryck av de upptäckta landområdena, men till skillnad mot andra så bidrog da Gamas upptäckt mest till en utvidgad handel som förmodligen ledde mer till gott än ont för alla parter.

Vasco da Gama blev själv mycket rik och det blev självklart också de handelsmän som tack vara att frakterna blev billigare med segelfartyg än med kamelkaravaner kunde utöka sin handel .

Portugal på påverkade inte Ostindien i lika hög grad som man påverkade en del av Syd-Amerika. I Brasilien är till exempel portugisiska huvudspråket.

Effekten av da gamas upptäcktsresor blev att flera länder började med handel sjövägen. Varorna från österlandet blev billigare och i och med det ökade handeln och de rika blev ännu rikare
.
Hade inte Vasco da gama gjort sin upptäcktsresa till Afrika och slutligen till Indien hade någon annan gjort det inom bara några årtionden. Det låg helt i tiden. Resultatet hade sannolikt blivit det samma för eftervärlden.

Flera stora länder såg möjligheter att förutom att utöka sin makt dessutom tjäna stora förmögenheter på att mer eller mindre skaffa sig ensamrätt på handel inom sina nya områden.

Hälsningar

Eric


Hej, vi jobbar med Amerigo Vespucci i skolan. Och jag har kört fast på en fråga om vilka konsekvenser det blev av hans resor och upptäckter. Och vad konsekvenserna blev för dem som blev upptäckta. Tacksam för snabbt svar!

/ Linnea Sandgren, 14 år från Lidköping

Hej Linnea

Att svara vilka konsekvenser det blev av Vespuccis resor och hur efkterna blev av dessa” är lite svårt att svara på eftersom de flesta sjöhistoriker misstänker att Vespucci egentligen inte gjorde några egna väsentliga egna upptäckter utan felaktigt fick äran av vad andra hade upptäckt, då i första hand upptäckten av Amerika.

Han var föddes i Italien, men tjänstgjorde för Spanien och Portugal. Han gjorde flera resor till bl.a. Amerika.

Tack vare en tysk kartritare på 1500-tale,t som inte hade historien riktigt klart för sig råkade skriva in Vespucci som upptäckare av den nya kontinenten. Hans kartor spred sig snabbt över Europa. Det gjorde att många kretsar trodde att Vespucci var Amerikas upptäckare och därför fick kontinenten hans namn.

Den som ritade kartan som gav Vespucci äran av att upptäcka Amerika hette Waldseemuller och du kan se hans karta om du går in på länken nedan:
http://historiskt.wordpress.com/2012/07/04/unikt-kartfynd-i-munchen/

Tidigt började Vespucci att arbeta hos handelshuset Medici i Florens och flyttade som dess ombud i november 1491 till Spanien och vistades i Sevilla vid tidpunkten för Amerikas upptäckt.

Då kung Ferdinand V i april 1495 (efter Christofer Columbus andra resa) återkallade det monopol på resor mot väster som Columbus erhållit, gjorde flera företagsamma män enskilda expeditioner till de nya länderna. Vespucci har troligen tillhört dessa. Åtminstone skildrar han själv två resor, som han gjorde i Spaniens tjänst i maj 1497 till oktober 1498 och maj 1499 till september 1500.

Han började senare att arbeta åt den portugisiska kungen och utförde i dennes tjänst ytterligare två resor till sydamerikanska fastlandets kuster maj 1501 till september 1502 och maj 1503 till juni 1504.

Den sista resan var misslyckad, och det tycks ha varit på grund av detta misslyckande som Vespucci bestämde sig att återinträda i Spansk tjänst.

De förberedelser han där gjorde till nya upptäcksresor ledde emellertid inte till något resultat. Berättelserna om senare sjöfärder som Vespucci skulle ha genomfört, bland annat till Ostindien, anses samtliga vara sagor.

Däremot är säkert att Vespucci fick stort anseende i Spanien och utnämndes 1508 till piloto mayor ("storlots") för expeditionerna till Indien, ett ämbete som kan anses som en belöning.

Amerika borde egentligen ha hetat Columbia eller något liknande och Vespucci borde ha varit mer eller mindre bortglömd i sjöhistorien.

Hälsningar
Eric


Hi. please tell me about ships from WW2. Dave. Scotland, Edingburgh. have a nice day

/ Dave, 12 år från Scotland, Edingburgh

Hello Dave

I'm sorry, but my subject is sailing ship so I can only a litle bit of motorized vessels and almost nothing about the vessels during the second world war, so you must search elsewhere on the internet.

Greetings
Eric


Jag har en fråga, varför fick Columbus all ära att han hade hittat Amerika när han egentligen inte var först med att upptäcka Amerika

/ Stig Wallenmark, 15 år från skövde

Hej Stig

Att Columbus fick äran av att ha upptäckt Amerika beror på ett fenomen som alla historiker som sysslar med äldre tider får brottas med.

På den tiden som troligen den förste Europé, den Irlänska munken Brendan någon gång på 800-talet upptäckte Amerika var det bara hans närmaste vänner och kollegor som fick veta om hans bedrift. De i sin tur berättade det för andra när de var på vandringar och på och marknader. Det kunde ta 10-tals år innan en nyhet fördes någon längre väg. I Brendans fall tror jag inte att hans upptäckt nådde utanför Irland på flera hundra år. Det var först sentida forskare som hittade dokument som antydde hans bedrift.

Alla nyheter fick föras fram till fots, till häst eller per fartyg. Det innebar att det kunde dröja flera år innan en nyhet kom till allmän kännedom. Det fanns inte radio, TV, internet o.sv, så det innebar att det var bara en liten krets av människor som fick kännedom om nyheten.

I fallet med Leif Eriksson (den norske vikingen) som först gick i land i New Foundland spreds vetskapen om hans resor genom främst Isländska historiker/sagoberättare som skrev ner det som de hade hört. Ofta i andra – tredje hand. Ibland vet man inte riktigt vad som är saga och vad som är sant.

I Leif Erikssons fall vet man med säkerhet att han var i New Foundland. En svensk forskare (bl.a) har hittat lämningar efter Erikssons läger. Så man vet med säkerhet att han har varit där.
Av naturliga skäl kände de lärde i Mellaneuropa inte till de Isländska sagorna.

Det är mycket troligt att det var fler mellan Brendan och Columbus som hittade till Amerika men eftersom nyheterna inte spreds så vet vi inget om dem.

Så när Columbus kom hem och berättade om sina upptäckter ( om han först trodde var Indien. - därav namnet indianer på ursprungsbefolkningen) trodde man att han hade upptäckt en ny sjöväg till Indien.
Senare förstod man att han hade upptäckt en ny kontinent, som egentligen borde ha hetat Columbia eller något liknande i stället för Amerika.

Att Kontinenten fick sitt namn berodde på att en tyskt lärd och kartritare som felaktigt fick för sig att det var Amerigo Vespucci som hade upptäckt det nya landet och skrev det i en bok som spreds över Europa.
När det nya namnet väl hade fastnat så satt det kvar för gott.

Hälsningar
EricVad är segelsjöfart

/ Emma, 13 år från sverige

Hej Emma

Med segelsjöfart syftar man på båtar/fartyg som förs framåt med vindens hjälp. Man vet att människan har seglat i flera tusen år. För varje århundrade har fartygen blivit större och seglat något bättre.

När man i dag pratar om segelsjöfart syftar man nästan alltid på fartyg som användes för att frakta någonting.

Den stora segelfartygsepoken kan man säga var mellan 1500-talet till början av 1900-talet då segelfartygen utkonkurrerades av ångfartygen.

Det sista rederiet i världen som enbart använde sig av segelfartyg var det Erikssonska rederiet på Åland som avslutade segelsjöfartsepoken i början av 1950.

Hälsningar
Eric


Kan du skriva konsekvenserna utav de stora upptäckterna? Alltså Christofer Columbus och Vasco da Gama osv.

/ Emil, 16 år

Hej Emil

För att ge ett nyanserat och utförligt svar på din fråga behöver man nog skriva minst 100 tjocka böcker. Så mycket har de nya upptäckterna påverkat oss och världen.

Jag kan bara ge några exempel.

Vi har positiva och negativa effekter. Tyvärr är det så att Europa fick mest positiva effekter och de upptäckta länderna fick de negativa.

Till de positiva:

De rika länderna i Europa, först Spanien och Portugal och senare England blev rikare och de redan rika där blev ännu rikare.

Vi Europa fick en mängd nya växter och frukter bland annat potatis.
Sjöfarten och handeln växte snabbt (vilket mest gynnade Europa)

Till de negativa effekterna:

Flera stora och rika kulturer blev mer eller mindre utrotade. Man räknar med att ca. 80 % av befolkningen i de ”upptäckta” länderna blev utrotade. De som drabbades värst var Arawakerna ett folk främst i Västindien som helt utplånades. Men även innevånarna i Syd Amerika – och Nord Amerika drabbades hårt. Liksom Aboriginerna i Australien och Maurierna i Nya Zeeland.

De dog genom mer eller mindre av utrotningskrig och att de fick dödliga och smittsamma sjukdomar som t.ex. syfilis som inte fanns där innan européerna kom dit.

Slavhandeln blev en lönsam ”industri”.

Vi Europa började att röka tobak vilket ledde till sjukdomar och förtidig död.

Det var Columbus resor som gjorde att andra länder blev intresserade av den nya kontinenten och ville göra egna upptäckter och erövringar.

Många av de inföddas språk försvann och ersattes med erövrarnas. Det är därför man pratar portugisiska i Brasilien. Spanska i resten av Sydamerika. Engelska i Nordamerika o.s.v.

Under flera tusen år var segelsjöfarten nästan det enda sättet som uppfinningar, idéer, sedvänjor, traditioner m.m. spreds över världen. Man kan spåra många företeelser till olika sjöfartsvägar under historiens gång. Det var både på gott och ont vilket du förstår av svaret ovan.
Jag skulle tro att innevånarna i de ”upptäckta” länderna helst skulle ha blivit oupptäckta.

Hälsningar
Eric

.


hello Eric, who was ´sir francis drake? has this question already been answered? have a nice day.from: U.S.A.

/ Dave, 16 år från Oregon

Hello Dave

You must excuse my bad English. It was about 50 years ago when I stopped to studying English. There is muchI have forgotten

Sir Francis Drake, was born between February and March 1540 in Devon, England. He was an English explorer, naval and privateer and the first that brought in command of a full circumnavigation.

He began his career as a pirate but later he interested the queen to make voyages of discovery
On December 13, 1577, he left the ship Pelican, accompanied by four other ships with a total of 166 crew and steered toward South America. In August 1578 they passed through the Strait of Magellan, but the winds drove them south towards Cape Horn.

The vessels parted then ate, except dragon ships now renamed the Golden Hind. Other ships returned to England. Dragon sailed now north of the Golden Hind along the Chilean and Peruvian coasts and hijacked spanish vessels during the voyage. Finally returned to England dragon and the port of Plymouth September 26, 1580

This was the second round the world trip in history and the first conducted by an Englishman. The trip took 33 months. The Spanish ambassador demanded that the dragon would be punished for the hog, but instead let the queen knighting him April 4, 1581 on board the Golden Hind ship deck in Deptford, London.

He made his last trip in 1595 to the West Indies, and died January 28, 1596 of dysentery off Puerto Rico's coast; he was buried at sea off Portobelo, Panama.

Regards
Eric


Fakta om Bostwana ?
- läge och yta?
- population?
-ekonomi?
-orter?
-karta ?
-det speciella?
Tacksam för snabb svar..

/ Martina, 16 år från Jönköping

Hej Martina

Geografi är inte mitt ämne. Det jag kan är segelfartyg och det som hände på och runt omkring dem. Om du går in på wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Botswana ) så tror jag att du finner svar på dina frågor.

Hälsningar
Eric


Lite om amerigo vespuccis resor ?
Om han var gift eller sånt?
Fakta om honom?
Lite mer beskrivningar av hans liv?
Tacksam för snabb svar:)

/ Martina, 16 år från Jönköping

Hej Martina

Det är lite svårt att ge svar på de frågor du ställer eftersom nästan all forskning om honom går ut på om det verkligen var rätt att uppkalla det nya landet efter honom.

Att helt korrekt beskriva Amerigo Vespuccis bedrifter till sjöss är lite svårt. Det finns många brev och berättelser där han eller någon annan beskrivit hans bedrifter. Några är sanna och andra är sannolikt mycket osanna.

Vad som är sant är att han Föddes den 9 mars 1451 i Florens och dog den22 februari 1512 i Sevilla.
För eftervärlden är han känd som den som fick ge namn till det nya landet Amerika.

Han var ingalunda den förste som steg i land på det nya landet. Det skulle lika gärna ha hetat Brendanland efter en munk som med stor säkerhet seglade till Amerika allra först. Eller Erikssonland efter vikingen Leif Eriksson.

Att han fick ge namnet till det nya landet beror sannolikt på ett misstag av en tysk kartograf och vetenskapsman som publicerar några av Vespuccis brev år 1501-1502 De skildrar fyra resor som Vespucci genomfört och är det viktigaste dokument som beskriver Vespuccis livsverk och personlighet.

I en latinsk översättning breven publicerade Martin Waldseemüller, där berättelsen om Vespuccis fyra resor ("Quatuor navigationes") ingick i dennes Kosmografi, som trycktes 1507.

Det var i det arbetet, som Waldseemüller framkastade förslaget att uppkalla det nyupptäckta fastlandet i väster (Sydamerika) efter Amerigo, "emedan det upptäckts av Americus
".
Att Vespucci var en erfaren sjöman är det ingen tvekan om men han fick mycket kritik för att ”snott” åt sig äran av att ha upptäckt Amerika.

Han fick flera spanska utmärkelser och titlar som uppskattning för sina upptäckter som han verkligen gjorde men de var jämförelsevis ganska små jämfört med att han skulle ha upptäckt Amerika. Det är till och med lite osäkert att han kom till Amerika. Sannolikt var han med på någon expedition men sannolikt inte som någon betydelsefull befälhavare.

Det har skrivits många böcker om honom och det kommer sannolikt att skrivas fler men jag tror aldrig att kommer att få fram hela sanningen om hans liv och leverne.

Hälsningar
EricHej! Jag skulle vet lite mer om Titanic och om det finns något nytt som ingen vet så mycket om. En sammanfattning skulle ge mig en övergripande bild av händelsen.

/ Markus, 15 år från Nossebro

Hej Markus.

Jag har skrivit 19 svar om Titanic så det här blir det 20:e. Men det var ett tag sedan så jag gör som du ville. Här kommer en sammanfattning:

Titanic var på sin tid det största, lyxigaste och mest omskrivna fartyget någonsin när det gav sig iväg på sin första resa över atlanten år 1912.

Titanic byggdes av Harland & Wolff i Belfast, Irland på beställning International Mercantile Marine Corporation som i sin tur ägdes av amerikanen JP Morgan. Rederiet kallades för White Star Line.
Titanics mått var på den tiden imponerande Längd: 269 meter Bredd: 28 meter . Vikt: 46000 ton och hade ett djupgående på 18 m.

Det kan jämföras med det nu största fartyget i världen. M/S Emma Maersk som är cirka 397 meter långt och 56 meter brett, vilket motsvarar cirka fyra fotbollsplaner efter varandra, och väger utan last 156 907 ton. Trots dess storlek krävs endast en besättning på 13 man.

Man skröt om att Titanic skulle vara osänkbart. Många av den tidens kändisar var ombord. En förstaklassbiljett kostade en förmögenhet. (i dag ca 53 789 kr. Det fanns hyttpriser för upp till 500 000 kr ) På hennes första och enda färd var antalet ombordvarande något mer än 2.200 Exakta uppgifter saknas.

Av dessa var 123 svenskar varav 89 omkom och 34 räddades. 63 var finländare varav 43 omkom och 20 räddades. 31 norrmän varav 21 omkom och 10 räddades. 14 danskar varav 12 omkom och 2 räddades
Totalt omkom 1 495 personer

Den 10 april avseglade skeppet från Southampton. Efter Southampton plockade man upp passagerare från Cherbourg i Frankrike. titanic var på väg till Amerika.

Fartygen på den tiden tävlade om att göra den snabbaste resan över atlanten vilket gjorde att kaptenen struntade i ett flertal varningar om att det fanns drivande isberg utan körde på högsta hastighet.

Den 14 april 1912 klockan 23.40 (tid ombord) kolliderade Titanic med ett Isberg cirka 600 natutiska mil ( ca. 10 landmil) sydost om Newfoundland. Fartyget började sända SOS, ( Man telegraferade nödsignaler)

Ett fartyg, Carpahtia, som fanns i närheten svarade och började sätta kurs mot olycksplatsen. Trots att sammanstötningen med isberget varit förhållandevis lätt, närmast som en touch i samband med en undanmanöver för att undvika olyckan, började titanic snabbt ta in vatten.
Man hade fått en lång reva på ca. 90 meter på skrovet.

Man hade egentligen tillräckligt med livbåtar men passagerarna tog inte olyckan först på allvar och besättningen fyllde inte upp livbåtarna tillräckligt så att när fartyget började att sjunka fanns det fortfarande ca. 1000 människor ombord.

Orsaken till att Titanic sjönk var att man inte tog risken för att kollidera med isberg på allvar och höll för hög fart.

Katastrofen med Titanic blev den tidens stora händelse. Redan samma år som titanic sjönk gjordes en stumfilm om katastrofen. Man hade flera mer eller mindre tokiga idéer om hur man skulle kunna bärga fartyget eller få upp passagerarna så att de kunde begravas, men inget genomfördes. Det finns inget museum där man i dag kan se titanic. När det sjönk gick det sönder i flera sektioner. Titanic var enbart tänkt som ett passagerarfartyg (i synnerhet för den rika överklassen)

Hälsningar

Eric


På gatorna i Cadiz berättadeen spansk lärare för oss att stenarna som låg som en slags kullersten var i från Afrika och togs dit som barlast under koloniernas storhetstid. Hon sa även att de inte visste vad de skulle göra av stenen och att de därför la de som vägar. Våra frågor till dig är då varför stenarna kom dit från första början? Vad var det som fraktades på dessa båtar? Kan det ha något med slaveriet att göra?

/ Matilda & Julia, 17 år från Göteborg

Hej Matilda och Julia

Det är en intressant fråga ni ställer som jag kanske bör dela i två delar.
Först tar vi barlasten eller som vissa säger ballast. När ett segelfartyg seglade utan last var de tvungna att som motvikt lägga någonting tungt i botten av fartyget. Oftast blev det sten. I norden kommer ordet från bar last.
Ballast är den engelska varianten.

När ett segelfartyg kom till en hamn för att lasta måste de först bli av med barlasten som de oftast bara vräkte i sjön. I de flesta sjöstäder finns det något område eller udde som heter någonting med barlast.

Bland annat i Ronneby mitt i en fjärd finns ett sådant område så att alla båtar måste gå en lång omväg trots att det ser ut att vara rent vatten.

Till nästa del av frågan. Det finns något som kallas för triangelhandel. Det var främst engelska förmögna affärsmän och adeln som ägnade sig åt denna inte så trevliga form av handel.

Från England fraktade man maskiner, tyger m.m.till ex. till Spanien. Därifrån seglade man till Afrika och transporterade slavar till Västindien och Amerika. Därifrån fraktade man bomull, socker m.m. till Europa.

Denna handel verkade vara fin och rumsren för den smutsiga delen låg så lång bort så att ingen visste om att den förekom. Och adeln kunde stolt berätta om sin förmögenhet de tjänade på export av industriprodukter och importhandel handel med bomull och socker utan att behöva berätta den "snuskiga verksamhet" som de tjänade de riktigt stora pengarna på.

Så det är mycket troligt kullerstenarna har bland annat med slavhandeln att göra. Någonstans måste man bli av med barlasten man hade när man seglade "tomt". Dessutom kanske man kunde sälja stenarna och ytterliga förbättra sina inkomster.

Denna triangelhandel ligger bland annat bakom den engelska adelns stora förmögenheter. Triangelhandeln är ett intressant ämne för ett ev. specialarbete.

Hälsningar
Eric


Vem var Henrik Hybertsson och hur gammal blev han.

/ Elsa, 12 år från Stockholm

Hej Elsa

Henrik Hybertsson var en holländsk skeppsbyggmästare som i främre halvan av 1600-talet drev Skeppsholmens varv tillsammans med sin bror . Varvet var en av Stockholms största arbetsplatser med ca. 200 anställda.

Att vi känner till Hybertsson i dag beror på att han var en av konstruktörerna av regalskeppet Vasa. Man kan tro att han var en riktig "klant" som konstruktör men det var tvärt om. Han var mycket skicklig. På den tiden gjorde man inga ritningar utan skeppsbyggmästaren hade hemliga tabeller som han använde sig av när kan skulle räkna fram bredd, längd, höjd os.v.

Problemet med Vasa var att kung Gustav II Adolf helan tiden kom med nya önskemål. Fler kanoner, mer utsmyckning = mer av allt. Det gjorde att Hybertssons uträkningar inte längre stämde. Fartyget blev för smalt och för högt vilket gjorde att det blev mycket rankt.

Hybertsson dog 1627 innan Vasa sjösattes. Efter hans död tog hans hustru över ledningen av varvet . Det var ovanligt att en kvinna blev "chef" på den tiden. Hon blev en mycket framgångsrik affärskvinna.

Hur det gick för Vasa vet vi väl alla.

Hälsningar
Eric

Föregående sida1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vidare till fler svar
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2023 Unga Fakta AB