Om våra planeter  | Himlakroppar  | Räkna ut din rymdvikt  
Historia Himlakroppar I rymden Stjärnbilder Rymdfärder Böcker och Film Länkar
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Uranus

Fakta

 

Uranus

1. Inre kärna, järn/kisel
2. Mantel av vatten, metan, ammoniak i isform.
3. Atmosfär av väte, helium och metan.

Uranus - skala

Avstånd från Solen: Cirka 2 870 miljoner km
   
Avstånd från Jorden: Cirka 2 582 miljoner km
   
Ekvatorns diameter: 52 000 km
   
Temperatur i molntäcket: Cirka -220 °C (medeltal)
   
Atmosfär: Mest väte och helium
   
Dygnets längd: 16 timmar
   
Årets längd: 84 jordiska år
   
Antal månar: 27 (kan finnas fler)

Uranus

Uranus Tecken
Symbolen för planeten Uranus

 

Om Uranus

Uranus var den första planeten som upptäcktes genom att man tittade på den i ett teleskop. Det var astronomen William Herschel (1738-1822) som först beskrev den 1781. Tidigare astronomer trodde att planeten var en stjärna.

Urguden

Uranus är döpt efter ett gudaväsen i grekisk och romersk mytologi. en sorts urgud som var far till titanerna, som i sin tur födde gudarna.

Gasplanet

Liksom Jupiter och Saturnus är Uranus en gasplanet. Över ytan ligger ett ständigt täcke av iskall imma eller dimma. Ovanpå detta finns ännu ett (osynligt) tunt täcke av väte, som sträcker sig långt ut i rymden.

Besök

Rymdsonden Voyager 2 passerade Uranus 1986 och avläste en mängd information. Ändå vet astronomerna inte särskilt mycket om planeten.

Voyager 2 flög förbi Uranus lite fortare än vad man tänkt sig. Det blev bara några timmars observation, vilket var mindre än vad rymdforskarna hade hoppats på.

Liksom Saturnus och Jupiter har Uranus en ring runt sig. Den syns ganska bra genom teleskopen. Voyager 2 upptäckte att det liksom hos Saturnus är ett system av ringar. Sammanlagt verkar Uranus ha 13 ringar.

Uranus planetaxel lutar så mycket att den faktiskt ligger på sidan. Det betyder att ringarna är lodräta. Hos Saturnus är de horisontella, eftersom den planeten ju är "rättvänd".

Uranus månar

Än så länge har man hittat 27 månar runt Uranus. Flera är döpta efter figurer ur skådespel av den engelske författaren William Shakespeare.

ArielAriel

Månen Ariel är döpt efter en sprallig ande i skådespelet "Stormen".

Ytan består av en blandning av is och sten, mest sten. Ariel är täckt av kratrar och enorma dalgångar och sprickor, många flera hundra kilometer långa och några så djupa som 10 km. Det verkar som om det är isen som spräckt stenytan upprepade gånger.

Ariel kan också ha haft vulkaner en gång i tiden, men de är alla sedan länge slocknade. Ariel är Uranus ljusast lysande måne.

Miranda

Miranda är den av Uranus månar som ligger närmast planeten. Den är döpt efter dottern till trollkarlen Prospero i skådespelet "Stormen".

Miranda består av hälften is och hälften vatten. Ytan på Miranda ser ut som ett lapptäcke av repor och kratrar. Det här kan bero på att Miranda för mycket länge sedan bubblat av lava och skakats av jordbävningar, varefter den snabbt svalnat.

TitaniaTitania

Titania är Uranus största måne, och har döpts efter älvornas drottning i skådespelet "En midsommarnatts dröm".

Precis som på månen Ariel finns det långa och djupa sprickor över ytan.

Även Titania är hälften is och hälften sten.

OberonOberon

Oberon är älvornas kung och make till Titania i skådespelet "En midsommarnatts dröm".

Det här är en is/sten-måne som verkar ha haft jordbävningar och vulkaner tidigare i sitt liv.

 

 

UmbrielUmbriel

Umbriel har fått sitt namn efter en person Alexander Popes historia "The Rape of the Lock".

Den är Uranus tredje största måne, och har flera djupa kratrar.

Umbriel reflekterar väldigt lite ljus från solen. Därför syns den inte så väl i teleskop.

Fler månar

Övriga månar är Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, Caliban, Sycorax, Prospero, Setebos och Stephano. Det finns även ett antal icke namngivna, nyupptäckta månar.

De liknar troligen varandra mycket, och består med största säkerhet av is och sten.