Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Vind och havsströmmar

Den snabbaste vägen är inte alltid den närmaste. I synnerhet när det gäller segling på haven. En skicklig kapten utnyttjade vind- och havsströmmar. Över haven går det vindstråk som nästan alltid blåser åt samma håll. Lyckades man att hitta de rätta vindstråken fick man förutsättningar för en snabb seglats utan att man behövde kryssa onödigt mycket. Ofta gjorde man omvägar för att dra nytta av vindarna.

Om kaptenen var erfaren och dessutom kände till havsströmmarna kunde han kombinera vind och havsströmmar på ett maximalt sätt. Havsströmmarna kunde ge fartyget ytterligare några knop i fart (en knop är 1852 meter/timme).

Om man till exempel skulle segla från Indien lönade det sig oftast att först segla mot Sydamerika för att fånga upp de norrgående strömmarna. Man kunde vinna så mycket som en vecka på att göra denna ”omväg”. En termometer var ett viktigt navigationshjälpmedel för att hitta strömmarna.

Lyckades man dessutom hitta de rätta vindstråken och kombinera vindar med gynnsamma strömmar kunde man göra en riktigt snabb seglats.

De blå pilarna visar den vanligaste vindriktningen.
De övriga pilarna visar de rutter fartygen oftast valde när de handlade med:
1. Tobak, päls, indigo och virke
2. Socker, melass och frukter
3. Råvaror och färdigtillverkade varor
4. Slavar, guld och peppar
5. Mjöl, kött och virke
6. Socker, melass och slavar

England var från 1500-talet den ledande sjöfartsnationen. Deras Amiralitetet kartlade noggrant vindar och havsströmmar genom att samla in fakta från sina fartyg. (I synnerhet krigsfartygen.) Det var engelsmännens kunnande som sedan fördes över till och utnyttjades av andra länder.

Ett av de snabbaste segelfartygen som någonsin funnits var fullriggaren Cutty Sark som seglade med te från Shanghai till London på 107 dygn. Den seglade med ull från Sydney (Australien) till London på 78 dygn. Resan gick då runt Sydamerikas sydligaste udde Kap Horn som anses som världens farligaste segelrutt. Det är otaliga fartyg som förlist utanför Kap Horn. En sjöman som hade seglat runt Kap Horn hade mycket högt status.


Om segling

Navigation

Vind och havsströmmarTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB