Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

800-1000-talet

Tiden

Det var under vikingatiden som nordborna för första gången kom att påverka övriga Europa. Handeln kom i gång på allvar. Man sålde bland annat tjära och köpte salt. Vikingaperioden är väl mest känd för sina krigståg. Man rövade och plundrade bland annat runt Frankrikes kuster. Ett vanligt slut på en bön i franska kyrkor var: ”... och fräls oss från nordmännens raseri.” Vikingarna byggde upp kolonier både i Skottland och i Irland. Många engelska ord har sitt ursprung från de svenska kolonisationerna.

Fartygen

De vanligaste skeppen på den här tiden såg ut som de som vi brukar förknippa med vikingar. Man hade ett fyrkantigt segel fäst på ett rå i masten. Det var inte ovanligt att man även hade ett rå i nedre delen av seglet som var av vadmal. När det blev vått töjdes det lätt och därför sydde man på förstärkningar i rutmönster.

Skeppet styrdes med en åra som alltid fästes på höger sida. Det är därför man ännu i våra dagar kallar höger sida på en båt för styrbord.

Skrovet var öppet och man hade lasten i mitten (midskepps). Ett handelsfartyg hade sällan plats för mer än 8 roddare. När vinden var gynnsam seglade man annars fick man ro.

800-1000-tal1100-tal1200-tal1300-tal1400-tal1500-tal1600-tal1700-tal1800-tal (tidigt)1800-tal (sent)Till Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB