Scrolla upp
Dra för att scrolla upp och ner
Scrolla ner

Armbost

Det här skjutvapnet har använts i krigföring sedan 500-talet före Kristus.

Under 1100-talet använde Rikard Lejonhjärtas arméer ofta armborst. Han tyckte det var ett utmärkt vapen, men dödades 1199 av just en armborstpil.

Under 1200-1300-talen var långbågen ett långt populärare vapen. En riktigt bra bågskytt kunde hinna avlossa 6-10 pricksäkra pilar på en minut.

En armborstskytt hann som bäst med 1-2 pilar på samma tid. Armborstet måste nämligen laddas och spännas på ett annat sätt än en båge. I gengäld gick armborstpilen längre än en bågpil.

På slagfältet var bågen det bättre vapnet. Men om man satt inuti en borg och siktade ut genom en smal skottglugg, var armborstet lättare att använda.
Till höger så ser du hur fjädrarna placerades på en armbostpil.

1) Kolv
2) Stock
3) Avtryckare
4) Nöt
5) Pilränna
6) Sträng
7) Båge
8) Bygel
Så här kallas de olika delarna på ett armborst:

Så här gick det till att spänna ett armborst.
Skytten riktar armborstet mot marken och sätter foten i bygeln.

Han tar tag i strängen och drar upp den bakom nöten.
Nu är armborstet laddat för skott.
Pilen läggs i pilskåran och hakas i strängen.

Armborstet lutas mot axeln.
Avtryckaren trycks in och pilen far iväg.
Senare kom det till en liten vev på vapnet, som spände strängen.


Rustningar

Hjälmar

Svärd

Dolkar

Sköldar

Pilbågar

Andra huggvapen

Armborst

LansarTill Unga Faktas startsida

Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB