Vittror
Småfolk av bägge könen som bor i eller under de Nordsvenska fäbodarna. De påminner mycket om det norska huldrefolket. Vittror är mindre än människor och klär sig i traktens folkdräkt. De spelar lokala sånger och dansar danserna på modet när de har fest. Vittror är experter på boskapsskötsel och äger småvuxen boskap som ger fantastiskt god mjölk. I Jämtland och Ångermanland kunde fädbodsjäntorna hitta bortsprungna vitterkor i gräset. Då var de faktiskt välkomna att behålla dem. Vittrorna beter sig oftast hövligt mot människor, även om de är förtjusta i spratt och upptåg.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |