Vilas
Kvinnliga älvor från de Europeiska alperna och Polen. De hjälper till att rädda människor som försvunnit i laviner och utstöter varnande läten som påminner om hackspettens. Vilas står särskilt nära djuren. Är man djurvän kan man kalla på dem och be dem om hjälp i saker som rör trolldom.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |