Orculli
Jättar som lever i molnen ovan alperna mellan Italien och Schweiz. På schweiziska kallas de Norrgens. De har sina slott ovan molnen men kliver ibland ner på jorden för att skaffa mat eller stjäla. Helst äter de upp varandra. De luktar av ruttet kött och kan med sin beröring göra boskap dödssjuka. Orculli är livrädda för katter. De schweiziska Norrgens äter också älvor när de får tag på dem. Den kända sagan "Jack och bönstjälken" handlar om just en orculli-jätte.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |