Mossfolk
Mycket små älvor från Tyskland och Schweiz. Liknande figurer omtalas också i Polynesien och Afrika. Mossfolket har stora fjärilsliknande vingar, och liknar just dessa insekter när man ser dem på håll. De är väldigt blygsamma och kontaktar sällan människor, även om de ibland lånat redskap av hantverkare och bönder. Som namnet antyder bygger de sina hus långt ner i mossan. Det är tursamt att har mossfolk på sin egendom. De får grödorna att växa som aldrig förr och djuren blir lugnare av deras närvaro. I Tyskland finns det flera andra namn för dessa älvor; skogskungar, flyglöv, fjärilsälvor och grönlingar.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |