Mary Player
En havslevande älva i vattnen kring Englands kust. Hon förtrollar ett skepp genom att simma runt det tre gånger, varpå det genast sjunker till havets botten med man och allt. Där nere har hon ett ståtligt palats, där de förlorade sjömännen lever vidare för att passa upp på henne. Mary är förtjust i sjömän som kan sjunga och låter faktiskt dem vara. Tydligen kan man inte sjunga på havsbottnen. Fartyg med glada sångare ombord får passera, så att hon kan njuta av tonerna fler gånger.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |