Ly Erg
En liten manlig älva som liksom Beansidhe förebådar död. Han är klädd som en skotsk soldat, men är mycket, mycket mindre. Hans högra hand är färgad röd från blodet av alla fiender han dödat. Ly Erg utmanar gärna män på duell. Han stannar mitt på en stig, gärna nära vatten, och höjer sin röda hand till hälsning. Det bästa man kan göra i det läget är att vända om och springa, ty ingen kan vinna över Ly Erg.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |