Lesidhe
(Uttalas lä-shee) Andar från de baltiska barrskogarna, men de dyker upp i sägner från så skilda platser som Irland och Indien. I Ryssland är de kända som Zuibotshniks. Lesidhes far omkring i små virvelvindar och det är väldigt få människor som sett hur de egentligen ser ut. Beskrivningar talar om trolliknande varelser med blått skinn, grönt hår och gröna ögon. De har en förmåga att försvinna in i omgivande buskage och därmed bli osynliga. Liksom det svenska skogsrået leder Lesidhes ensamma vandrare vilse i skogen, något som kan sluta mycket illa. De utstöter läten som påminner om starar, men då de försöker härma människotal låter det bara konstigt. Om man vänder ett av sina plagg utochin eller sätter fel sko på fel fot klarar man sig från lesidhes på sin skogspromenad.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |