Klaboutermannikins
Tyska släktingar till det svenska skeppsrået. Dessa osynliga väsen gömmer sig inuti skeppens galjonsfigurer och skyddar därmed också resten av fartyget från röta och andra skador. Ju vackrare galjonsfigur, desto större chans att man fick en klaboutermannikin ombord sitt skepp. Då ett fartyg gick under förjde klaboutermannekinen med ner till botten och visade de drunknade sjömännen rätta vägen till himmelriket. Många tyska sjömän trodde att de blev kvar på havsbotten om deras skepp inte hade en klaboutermannikin ombord.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |