Killmoulis
En sällsynt ful släkting till brownien. En killmoulis bor inuti engelska väderkvarnar och finns där för att hjälpa mjölnaren i hans arbete. Men den här lille figuren fördriver hellre tiden med att utsätta kvarnens arbetare för alla möjliga och omöjliga skämt, ibland så pass att arbetet helt avstannar. Killmoulis har ingen mun, bara en enorm näsa genom vilken de också äter.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |