Gnomer
Detta är urgamla manliga oknytt. Från början fanns det bara en gnom, som var en av fyra elementarandar som magiker kunde framkalla. Gnomen representerade jorden, Sylfern luften, Undinen vattnet och Salamandern elden. Senare blev gnomerna framför allt i Storbritannien en ras av små gubbar som lever under marken. Man skulle kunna säga att de är ursprungsformen av oknytt som tomten, vättarna, brownien, med flera. Det finns många historier om hur gnomer ser ut och vad de gör. I de flesta fall är de bara 15-20 cm höga och bär toppiga, ofta röda, luvor. De klär sig i allt från jordbrunt till klarblått. De bor gärna i närheten av människor, som i en trädgård eller under ett hus, men sköter sig själva. De verkar tycka om mjölk. Gnomer är mycket starkare än människor och besitter mäktig magi.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |