Fenoderee
En sorts brownie från Isle of Man. Fenoderee arbeter hårt och troget på människornas gårdar och är en särskilt skicklig slåtterkarl. I sin iver att göra ett gott arbete överdriver han ofta. Vid ett tillfälle högg han med sin lie inte bara ned säden utan också skogen kring åkern. En annan gång när han skulle driva hem en bondes får tog han också med harar och ängens andra vilda djur. Fenonderee går alltid omkring naken, men blir mycket förolämpad om man ger honom kläder och går då ifrån gården. Han är inte vacker att se på, med luden, böjd kropp och bister uppsyn. Men en gång tillhörde han Ferrishyn, ett släkte vackra älvor på isle of Man. Men som straff för sin kärlek till en människokvinna straffades Fenoderee med att förvandlas till den lille krumme gubbe han sedan dess varit.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |