Dybbuk
Ett demonliknande naturväsen från Israel. Den gömmer sig i djupa avgrunder i marken, gärna på platser där stor oro ägt rum, till exempel krig. Då en människa passerar förbi klänger den sig fast på ryggen eller hoppar in i kroppen på personen. sedan lever dybbuken vidare inuti denna människa och har total kontroll över personens handlingar. Med särskilda trollformler kan man driva bort en dybbuk. Musik brukar också hjälpa. Det finns ett gammalt uttryck som anspelar på märkligt betéende: "En dubbyk måste kommit i honom!"

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |