Dracser
franska vattenälvor som liknar Tysklands nixer. De syns oftast som purpurskimrande skum på vattenytan, men ser egentligen ut som vackra kvinnor. Ibland förvandlar de sig till guldbägare som står vid vattendraget. Meningen är att lura till sig nyfikna människor. Alla dracser verkar vara av kvinnligt kön. De är ute efter att fånga in män, som sedan släpas ned i vattnet till dracsernas riken på botten. Gamla sagor nämner floden seine som deras urhem. Senare sägner från England menar att de håller till i engelska kanalen mellan Frankrike och Brittiska öarna.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |