Dinnshenchas
Irländska dvärgsläktingar till älvorna som arbetar i gudinnan Aines tjänst. Hon är både boskapens gudinna och alla kvinnors beskyddare. Förutom sina uppgifter som boskapsväktare beskyddar dinnshenchas också kvinnor från våldsamma män. Då de dyker upp tar de helst en annan form än sin egen. De kan förvandla sig till både djur och människor. Dinnshenchas är också ett namn på en gammal irländsk sagosamling.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |