Coblynau
Walesiska släktingar till Cornwalls knockers och Tysklands witchlein. Coblynau lever inne berg där människorna har gruvor. De knackar i bergväggarna för att tala om var det finns en malmåder, eller för att varna för läckande gruvgas. Erfarna gruvarbetare kunde tala om skillnaderna i knackningarna. Om nätterna går coblynau upp ur gruvorna för att dansa i månskenet. De klär sig då i röda rockar som liknar de brittiska soldaternas under 1700-talet. Om huvudet knyter de röda näsdukar med gula prickar och om knäna bjällror. Coblynau är nästan lika långa som människor.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |