Bysen
En tomteliknande gubbe från Gotland. Han har gråa kläder och röd luva, och springer alltid omkring med sin yxa. Hans uppgift är att intill domedagen avverka all skog på Gotland. Men han tar god tid på sig -ibland blir det bara ett träd per århundrade. Annars brukar han skoja med ensamma vandrare och vanliga skogshuggare, eftersom de tar arbetet ifrån honom. Bysen kan uppträda som en liten fågel, en kalv eller en stubbe. Ibland berättar sägnerna om bysen att han är en gengångare, spöket av en människa som dömts till osaligt liv för sina illgärningar. Oftast verkar han dock vara ett "vanligt" naturväsen..

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |