Abiku
Denna ondskefulla jord-ande hemsöker Yorubafolket, som lever i Västafrika. Abiku brukar synas som en dimridå som glider in över byn under natten. Han kommer för att söka upp sin favoritmat, som är spädbarn. Då en by är plundrad drar abiku raskt vidare till nästa bebyggelse. Han saknar nämligen mage och är därför ständigt hungrig. Det går att överlista abiku. Sänker man ned sitt barn i en grop i golvet och lägger en matta över tror abiku att det bara bor vuxna i hyddan och fortsätter sitt sökande på annat håll.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |