Abatwa
Ett småfolk från Sydafrika. De liknar alltid befolkningen på den plats de lever på. De är inte mycket större än myror och bor inuti termitstackar kring människobyarna. Förutom att de redan är svåra att upptäcka kan abatwas göra sig osynliga. Ibland väljer de att visa sig, men bara för barn under fyra år, trollkunniga och gravida kvinnor. Om en kvinna gravid i sjunde månaden ser en manlig abatwa kommer hon att föda en pojke, ser hon en liten kvinna blir det förstås en flicka.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y |