Ufo Spöken Monster Platser/Personer Omöjligt? Böcker/Film Länkar
LÄNKAR
Engelsk sida där man kan läsa om mystiska och märkliga platser och fenomen.
 www.world-mysteries.com
Svensk sida om oförklarliga fenomen som spöken, poltergeist och andar.
www.detoforklarliga.se
Svensk sida om UFO från Riksorganisationen UFO-Sverige.
www.ufo.se
Engelsk sida om UFO.
www.ufoevidence.org
Byn Borgvattnets egen hemsida med dess spökprästgård som undermeny.
www.borgvattnet.nu
Storsjöodjurets officiella hemsida.
www.storsjoodjuret.com
Engelsk sida om Loch Ness odjuret, ”The legend of Nessie”.
www.nessie.co.uk
Läs mer om Bermudatriangeln.
www.sokaren.se/INDEX70.HTML
Engelsk sida som kallar sig ”The skeptical museum of the paranormal” www.skeptiseum.org/index.html
Engelsk sida om Yetin.
www.unmuseum.org/yeti.htm
Från uppslagsverket Wikipedia på Internet, Yetin.
På engelska:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yeti
 På svenska:
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Yeti
Bra foton från Stonehenge.
http://www.stonehenge.co.uk/photos.htm
Bra foton från Nazca-slätten.
http://www.burrard-lucas.com/gallery/peru/nazca_lines.html
« Tillbaka