Ung Ekonomi
Skolår F-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9
PDF:er
Till faktaämnet

Ung Ekonomi

Lärarhandledning för skolår 4-6

"Är pengar viktigt?"

Detta är en handledning som fokuserar på ekonomihistoria och praktisk vardagsekonomi. Vi försöker ge en förklaring på vad ekonomi är rent allmänt med historier om ekonomi i vardagen att läsa och samtala kring, med tillhörande aktivitetsprojekt. Dessutom går vi in på varför det ser ut som det gör idag med hjälp av avsnittet om ekonomihistoria.

Valet av material är gjort utifrån erfarenhet om åldersgruppens intressen och en bedömning av vad som är enkelt genomförbart på stadiet. Dessutom antas eleverna arbeta mera genomgripande med vardagsekonomi skolår 8-9. Samtidigt är naturligtvis vår förhoppning att barnen ska fatta intresse för Unga Fakta-sajten och därmed arbeta vidare efter egna preferenser.

Tidsåtgång
Minimum 6 lektioner (antalet lektioner kan vara betydligt mera omfattande), innehållande ämnena bild, historia, matte och svenska, etik och moral.

Upplägg

 • Ekonomihistoria.
 • Din ekonomi - ekonomihistorier - att förstå skillnaden på saker man behöver och saker man vill ha, värdet på pengar, spara/spendera och urkundsförfalskning.
 • Extrauppgifter
 • Första lektionen

  Andra - sjätte lektionen

  • Din ekonomi - ekonomihistorier plus aktivitetsprojekt
   Denna del går ut på att tillsammans i klassen läsa tre olika historier med olika moraliska, ekonomiska dilemman. Till de tre historierna finns några frågor att prata kring innan du läser dem och även några frågeställningar att prata kring efter det att de hört historien.

   Första historien
   Den handlar om Samir och hans mamma som vinner på triss. I denna historia får barnen en förståelse om skillnaden mellan saker man behöver och saker man bara vill ha.

   Aktivitet
   Samtala tillsammans i klassen om vad eleverna har för saker hemma och vad mamma och pappa och barnen själva brukar handla. Skriv upp alla förslag på tavlan huller om buller. (till exempel: mjölk, tv-spel, säng, läsk… osv.) Ge barnen ett randat A4 och be dem göra två kolumner. Överst i ena kolumnen skriver de: ”Vill ha” Och på den andra ”Måste ha” Låt dem sedan själva eller två och två komma fram till, av alla förslag de har på tavlan, i vilken kolumn sakerna ska stå. Vad vill man ha, men kan klara sig utan, vad måste man ha för att överleva.
   Samtala tillsammans vad ni kommit fram till. Kan ju tänkas att de och du har olika synsätt på vad som är nödvändigt!

   Andra historien
   Melinda stjäl sin storasysters legitimation för att komma in på ett disco som är från 15 år. Här får barnen lära sig med hjälp av dig och samtalsfrågorna kring historien om urkundsförfalskning och att det är förbjudet att stjäla någon annans identitet. Ni kan också läsa mer på Ung ekonomi.

   Tredje historien
   Calle vill ha en ny cykel men får inte någon. Han måste spara ihop till den själv. I den här historien försöker vi förklara värdet på pengar och hur man lägger upp en sparplan för att nå dit man vill.

   Aktivitet
   Lär barnen göra en budget och hur man skriver en kassabok för att få koll på sina utgifter. Prata med barnen och fråga om de vet vad spara är. Varför är det bra att spara? Har de någon gång sparat pengar till något? Hur kan man spara pengar? Gör en budget tillsammans.

   Förklara ordet budget genom att på tavlan göra en fiktiv budget för en månad tillsammans för att få en förståelse för hur det hänger ihop. Att det måste finnas pengar för att göra av med pengar.

   Den kan då innehålla Inkomster/Utgifter (förklara orden) och se om eleverna tillsammans med dig kan komma fram till vad saker och ting faktiskt kostar.
   T ex hyra, mat, tidning, tv, aktiviteter på fritiden.

   Inkomster Utgifter Kvar
   Lön (efter skatt) 13 000 kr Hyra
   Mat
   Tidning
   Tv
   Fritid
   4 000 kr
   2 000 kr
   200 kr
   500 kr
   500 kr
   5 800 kr

   Eller gör en enklare variant på barnens veckopeng.

   Inkomster Utgifter Kvar
   Veckopeng 50 kr Serietidning
   Godis
   20 kr
   15 kr
   15 kr

   Visa sambandet mellan inkomster och utgifter.

   Kan man spara det som blir över?
   Hur mycket blir det på ett år?
   Vad kan man behöva spara till?

   Se om de kan komma fram till skillnaden på saker man kanske måste göra, t ex lagning av hus eller bil, eller om de bara kommer fram till saker de vill köpa.

   Det finns en utskriftsbar budgetblankett om ni vill ha den i pappersform.

   Projekt hemma
   Be barnen under en månad skriva ner hemma hur mycket pengar de gör av med och på vad och också hur mycket pengar de får in i form av veckopeng eller dylikt.

  Copyright © 2000-2022 Unga Fakta AB

  Våra ämnen  |  Om Kunskapsbanken  |  Kontakta oss  |  Startsidan  |  Till Unga Fakta