Nyx | Thanatos | Hypnos | Momos | Ponos | Moros | Geras | Eris | Nemesis
Erinyerna | Moirerna | Erebos | Eter | Hemera | Karon | Gaia och Uranos
Kaos Titanerna Gudarna Vidunder Naturväsen De första människorna Släktträd Böcker, film och musik Länkar
Till Start Till Människorna
Scroll Up
Drag to Scroll Up/Down
Scroll Down

Gaia och Uranos

Gaia

Gaia, moder jord, föddes ur urkraften Kaos tillsammans med Nyx, Tartarus och Erebus. Men hon kände sig ensam och födde fram Uranos (himlen) som blev hennes älskare. Tillsammans fick de flera märkliga barn; de mäktiga och vackra titanerna, men också flera vidunder som cykloperna och hekantonkirerna.

Uranos död
Uranos tålde inte att se sin monstruösa avkomma och stängde in sina mindre vackra barn i Tartaros djupa mörker. Detta gjorde Gaia så arg att hon bad sina barn, titanerna, att döda sin far. Men bara den yngste, Kronos, vågade. Gaia gjorde honom en skära av flinta och med denna kastrerade Kronos sin far.

Uranos dog snart av den mängd blod som strömmade från hans kropp, men ur blodet föddes nya varelser. Giganterna, Erinyerna och de nymfer som lever i askträden kom alla från Uranos blod.

Befruktad av mörkret ur avgrunden Tartaros födde Gaia monstren Ekidna och Tyfon. Hon födde också flera andra barn, antingen utan hjälp eller tillsammans med titaner, giganter och vidunder.

Svårt att förstå
Gaia avbildas ibland som en kvinna till hälften nedsjunken i marken, ibland som en kvinna vilande på marken. I mytologin är Gaia och Uranos både personer och den jord och himmel som finns runt oss. Det låter flummigt och kan ibland vara lite svårt att förstå vad som menas när man läser om det. De växlar i historierna från att vara den mark och den himmel som hjältar och andra människor rör sig i, till att i skaparberättelserna vara bland de första levande väsen som fanns i universum. Tydligen var det i antikens Grekland inte svårt att förstå hur allt det här hängde ihop.

Uranos