Klicka här för en talversion av Unga Faktas hemsida. Låt datorn läsa upp texter och innehåll för dig!

Till Unga Faktas startsida


Skapa och upptäck
Klipp och klistra
Lekar och spel
Måla och färglägg
Tips och tricks


Trädmätning

Om du vill kolla hur höga träden är kring där du bor finns det två ganska enkla metoder du kan prova.

Metod 1
Du behöver ett måttband, en pinne på 1.5-2 meter, och en kamrat som kan hjälpa dig.
Ställ dig vid trädets fot och gå sedan 27 likadana långa steg från trädet. Här sätter din kamrat ner pinnen. Gå sedan tre steg till.
Precis där du stannar lägger du huvudet mot marken och tittar mot trädet.
Be din kamrat dra med pekfingret längs pinnen tills han ur din synvinkel pekar på trädets topp.
Rita ett märke på pinnen just där.
Mät hur högt upp på pinnen märket sitter och multiplicera den siffran med 10 så har du fått fram trädets ungefärliga längd.

Metod 2
Du behöver en pinne, tex en penna och en kamrat som kan hjälpa dig.
Håll ut pinnen framför dig med en rak arm och titta mot ett träd.
Backa tills trädet får plats mellan pinnens båda ändar.
Fäll sedan ner pinnen så att den följer marken (håll kvar pinnens nedre del vid trädets rotända).
Be din kompis ställa sig så att han/hon står där pinnens övre del slutar.
Nu kan kompisen stega upp avståndet fram till trädet.

Längst ner hittar du två pdf:er som mycket förenklat visar hur olika träd i Sverige och deras fröer ser ut.

Om du tittar på bilden till vänster kan du se hur trädkronorna kan se ut på ett träd i skogen som är skyddat mot vinden och (längst till höger) ett träd som växer på en öppen plats.

Trädkronor kan därför visa varifrån vinden oftast kommer.


Trädguide 1

Trädguide 2

För att kunna öppna och skriva ut filerna behöver du Adobe Reader. Har du inte redan programmet kan du hämta det gratis här.
Det är vi som satsar på Unga Fakta! Copyright © 2000-2024 Unga Fakta AB